EtusivuYrityksen kirjanpito

Yrityksen kirjanpito

Yrityksen kirjanpidolla tarkoitetaan laissa määrättyä velvollisuutta pitää kirjaa yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, varoista ja veloista.

Yritystoiminnasta syntyy erilaisia kuitteja, tositteita, sopimuksia ja viranomaisilmoituksia, jotka kirjanpitoon tulee koota. Tämä työläälle kuulostava tehtävä hoituu sujuvasti ja nopeasti sähköisen taloushallinnon ohjelmiston avulla. Sähköisen taloushallinnon ohjelmisto säästää aikaa, kun paperisia kuitteja ei tarvitse käsitellä.  

Kun yrityksen tilikausi päättyy, tulee laatia tilinpäätös. Tästä velvollisuudesta on joitakin poikkeuksia. Tilinpäätös on laskelma tilikauden aikaisesta tuloksesta sekä yrityksen varoista ja veloista. Myös tilinpäätös onnistuu näppärästi sähköisen taloushallinnon ohjelmiston avulla. 

Kirjanpito yritysten apuna 

Kirjanpitoa ei ole syytä nähdä yrityksessä niin sanotusti pakollisena pahana, vaan yritystoiminnan ohjaajana. Kirjanpito auttaa yrityksen päätöksenteossa. Esimerkiksi investointipäätökset kannattaa tehdä  aina reaaliaikaisen taloustiedon pohjalta. 

Kirjanpito auttaa yritystä mm. 

  • budjetoimaan lukujen ja ajantasaisen tiedon valossa  
  • tarkastamaan yritystoiminnan suuntaa matkan varrella  
  • perustelemaan suuria investointipäätöksiä 
  • suunnittelemaan henkilöstöresursseja.    

Yrityksen kirjanpidon huolelliseen järjestämiseen kannattaa panostaa. Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston avulla kirjanpito onnistuu yhdessä ohjelmassa alusta loppuun saakka. Esimerkiksi myynti- ja ostolaskujen käsittely, matkalaskut ja palkanmaksu onnistuvat yhdestä ohjelmasta.  

Vaivaton yhteistyö tilitoimiston kanssa 

Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston avulla yrityksen ja kirjanpitäjän yhteistyö on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, koska ohjelmassa työnjako voidaan määritellä tapauskohtaisesti. Osa yrittäjistä haluaa hoitaa taloushallintoonsa liittyviä tehtäviä laajemmin itse kuin toinen, joka ulkoistaa mielellään suurimman osan tehtävistä kirjanpitäjälleen. Ohjelmisto joustaa näiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.