Utbildning

Ta ut allt av den elektroniska ekonomiförvaltningen! Vi tillhandahåller utbildning för ibruktagandet och användningen av programmet. Finagos experter hjälper dig att ta ut allt av de nya verktygen och den elektroniska ekonomiförvaltningen. Utbildning anordnas både för personer med olika uppgifter i kundföretagen och för bokföringsbyråer.

Anmälning till utbildning och allmänna utbildningsvillkor

Utbildning och konsultering anordnas i Finagos lokaler eller med hjälp av distansförbindelser. För utbildning i kundens lokaler debiteras 80 euro/h för restiden samt reskostnader till orter utanför huvudstadsregionen. Minimidebiteringen för restiden är 80 euro.

Kundspecifika utbildningar kan beställas per e-post på adressen [email protected] gällande Procountor.

Läs mera om startpaket inklusive utbildning!

Avbokningsvillkor

Eventuella avbokningar ska göras senast två dygn före utbildningsdagen, i annat fall är vi tvungna att debitera en avbokningskostnad motsvarande priset av en timme kundspecifik utbildning enligt priset i prislistan. På alla priser tillkommer moms 24 %. Ytterligare debiteras även utbildaren resekostnader, ifall sådana redan uppstått.

Kundspecifik utbildning (150 €/h)

Du kan även köpa dig en utbildning just då det blir aktuellt för dig –  utan tillhörande startpaket.  Vi erbjuder företagsanpassade utbildningshelheter utifrån de behov som just ni har på ert företag. Under utbildningen används företagets egen dator i Procountor-miljön samt Finagos eget material. Flera personer kan delta i utbildningen. Utbilidningen kostar 150€/h (moms 24% tillkommer).

Boka utbildning

Du bokar en utbildning lätt genom att mejla oss till adresserna nedan. Du kan boka en tid för utbildningen som tillhör ditt startpaket efter att du skrivit under ett avtal med Finago.

Procountor utbildning

[email protected]

Passa på att även bekanta dig med Finagos Procountor utbildarnätverk (på finska).