Tjänster

Programmet Procountor fungerar över internet och säljs som en SaaS-tjänst. Tjänsten inkluderar förutom användarrättigheten även versionsuppdateringar, säkerhetskopiering och det övriga tekniska underhållet av tjänsten. Därtill tillhandahåller vi separata tjänster som gör att programmet och den elektroniska ekonomiförvaltningen ger dig största möjliga nytta.

Tjänster som stöder användningen av Procountor

Våra kunder kan kostnadsfritt anlita vår kundtjänst i frågor som gäller användningen av programmet Procountor. Kundtjänsten har fått mycket bra respons, och till exempel år 2012 visade en kundnöjdhetsenkät att 87 % av de som svarade ansåg att de hade fått bra service av kundtjänsten. Kundtjänsten nås enklast per e-post.

Kundtjänstens kontaktuppgifter

Som stöd för användningen av programmet och för bästa möjliga utnyttjande av alla dess egenskaper tillhandahåller vi utbildning. Innehållet och komplexiteten i utbildningen anpassas till kundföretagets behov och användarnas kompetensnivå. Utbildning som fokuserar på rätt frågor fördjupar deltagarnas kunskaper i Procountor och hjälper företaget att använda programmet med framgång. Utbildning anordnas både för personer med olika uppgifter i kundföretagen och för redovisningsbyråer.

Läs mera om kursutbudet

Övergången till elektronisk ekonomiförvaltning erbjuder många fördelar och gör det möjligt att utveckla företagsverksamheten och processerna. I anslutning till detta erbjuder vi även konsulteringi programmet och i elektronisk ekonomiförvaltning. Konsultering brukar oftast handla om att kartlägga ekonomiförvaltningen och utveckla processerna, genomföra projekt för ibruktagandet av Procountor samt skräddarsy programversioner och integrera flera olika program.