Procountor för redovisningsbyråer

Procountor erbjuder företaget bästa möjliga slutresultat i samarbete med en kunnig redovisningsbyrå. Om företaget och redovisningsbyrån tidigare har upprätthållit egna system, kan båda nu använda Procountors program för elektronisk ekonomiförvaltning tillsammans.

Ett gemensamt program för kundföretaget och redovisningsbyrån

gemensamt_program

När ekonomiförvaltningsprogrammet används gemensamt av företaget och redovisningsbyrån blir samarbetet smidigare och arbetsfördelningen enklare. Informationen går fram snabbare, och redovisningsbyrån kan erbjuda sin kund allt bättre service. Kunden kan själv handlägga försäljnings- och inköpsfakturor och andra verifikat, och uppgifterna om dessa överförs behändigt till redovisningsbyrån för redovisning. På samma sätt har kunden genast tillgång till redovisningsrapporterna och den övriga uppföljningen av ekonomin. Kunden och redovisningsbyrån kan därför fokusera på sina egna kärnverksamheter – kunden på sin affärsverksamhet och redovisningsbyrån på att producera förstklassiga tjänster inom ekonomiförvaltningen.

Procountor ger flexibilitet för olika verksamhetsmodeller

Med hjälp av programmet har båda aktörerna tillgång till aktuell information om företagets ekonomi utan att behöva transportera mappar från och till varje månad. Processerna förenklas och effektiviseras både i kundföretaget och i redovisningsbyrån. Arbetsfördelningen är flexibel och kan anpassas till de samarbetsformer som fastställts mellan parterna:

  • hur arbetet än fördelas så underlättas rutinerna för ekonomiförvaltningen i vilket fall som helst. Informationsutbytet sker elektroniskt och båda parterna drar fördel av det gemensamma systemet.
  • Bokföringsbyrån kan erbjuda kunden aktuell rapportinformation och utifrån denna konsultering i frågor som gäller effektiviseringen av företagets processer utan att det behövs långa förarbeten. Även om denna ekonomiförvaltningsmodell är utlagd på entreprenad kan kundföretaget följa upp redovisningen och till exempel utvecklingen av försäljningen eller kostnaderna med hjälp av egna användarnamn.
  • För redovisningsbyrån ger Procountor möjlighet till en djupare insyn som stöd för företagsledningen. Analyseringen av rapporteringen och uppföljningen och de processinnovationer som uppkommer i samband med detta kan ta kundföretaget och därigenom även redovisningsbyrån till ett helt nytt plan.

Några ord om praktiken

Faktureringen av Procountor grundar sig på antalet transaktioner. På det här sättet utvecklas debiteringen i linje med företagets affärsverksamhet och förutsätter inga separata investeringskostnader. Alla verktyg som redovisningsbyrån och kunden behöver ingår i transaktionsdebiteringarna.

Egna användarnamn gör det enkelt att hantera och följa upp redovisningen. Alla anställda på kundföretaget och redovisningsbyrån kan få egna användarnamn. Företaget och redovisningsbyrån kan fritt avtala om behörigheterna och arbetsfördelningen. Behörigheterna och deras omfattning kan begränsas noggrant enligt person och funktion.

Oftast är målet att ta fram en samarbetsmodell där man besparas från onödiga arbetsskeden. På samma gång minskar risken för fel och effektiviseras arbetet avsevärt. I första hand strävar man efter att dirigera företagets fakturor till nätfaktureringen eller via en skanningstjänst, och de anställda registrerar själva sina reseräkningar. Bokföringsbyrån fungerar som granskare av alla konteringar. Bokföringen kontrollerar automatiska konteringar, utför en månadsvis avstämning och skickar momsredovisningen.

Partnerprogrammet stöder redovisningsbyråerna

Procountor har utvecklat ett partnerprogram som ger redovisningsbyråerna möjlighet att komplettera sitt serviceutbud med Procountors produkter och utveckla sin kompetens inom elektronisk ekonomiförvaltning. Programmet är öppet för alla redovisningsbyråer som uppfyller kriterierna för partnerprogrammet.

Läs mera om partnerprogrammet

Kom igång med startpaketet

Vi rekommenderar att redovisningsbyrån börjar med ett startpaket som uttryckligen designats för denna målgrupp. Det förmånliga startpaketet inkluderar åtkomsten till Procountors partnerprogram, öppning av Procountor-programvaran för redovisningsbyrån och det första kundföretaget samt ett omfattande utbildningspaket.

Fråga mer om startpaketet till redovisningsbyråer genom att skicka e-post till [email protected]