Procountors partnerprogram för redovisningsbyråer

Procountors partnerprogram riktar sig till redovisningsbyråer som vill komplettera sitt serviceutbud med Procountor-programmen och utveckla sin kompetens inom elektronisk ekonomiförvaltning. Att övergå till elektronisk ekonomiförvaltning är på samma gång både en möjlighet och en utmaning för redovisningsbyråerna, och därför vill vi ge dem stöd i form av ett partnerskapsprogram.

Partnerprogrammet ger redovisningsbyrån betydande förmåner

Procountor erbjuder de redovisningsbyråer som går med i programmet betydande förmåner. Förmånerna ökar enligt nivån på partnerskapet.

Partner Certifierad partner Auktoriserad partner
Användning av partnerlogon ”Partner” ”Certifierad partner” ”Auktoriserad partner”
Synlighet på Procountors webbplats Listning Presentation Omfattande presentation
Återförsäljningsprovision på försäljningen av Procountor-produkter
Deltagande i Procountors evenemang för redovisningsbyråer
Användning av Procountors marknadsföringsmaterial
Användning av Procountors verktyg för redovisningsbyråer
Samarbete inom försäljning och marknadsföring
Fördjupat samarbete inom försäljning och marknadsföring
Procountor-rabatt vid eget bruk* -25% -50%
Tillgång till Procountors utbildningsmaterial
Avgiftsfri utbildningswebinarer

* = rabatten gäller transaktionsdebiteringen i redovisningsbyråns egen Procountor-miljö

Bästa redovisningsbyrå, kom med i partnerprogrammet!

Partnerprogrammet är öppet för alla redovisningsbyråer som uppfyller kriterierna. En redovisningsbyrå som ansluter sig till programmet börjar på nivån partner och kan allteftersom kunskaperna fördjupas gå vidare till nivåerna certifierad och auktoriserad partner. Det är avgiftsfritt att delta i programmet – det enda vi förutsätter är att redovisningsbyrån vill förbättra sina kunskaper om elektronisk ekonomiförvaltning.

Fråga mer om partnerprogrammet till redovisningsbyråer genom att skicka e-post till [email protected]