Redovisningsbyråer och Procountor

Procountor-programmen erbjuder företaget bästa möjliga slutresultat i samarbete med en kunnig redovisningsbyrå. När ekonomiförvaltningsprogrammet används gemensamt av företaget och redovisningsbyrån blir samarbetet smidigare och arbetsfördelningen enklare. Informationen går fram snabbare, och redovisningsbyrån kan erbjuda sin kund allt bättre service.

Fördelar både för kunden och för redovisningsbyrån

Tack vare den elektroniska ekonomiförvaltningen har både kunden och bokföraren åtkomst till samma information och rapporter. Informationsgången och redovisningsbyråns rutiner effektiviseras och därmed får kunden bättre service. Gemensam användning av Procountor främjar både företagets och redovisningsbyråns intresse.

Läs mera om hur Procountor används av redovisningsbyråer

Företagare: över 800 redovisningsbyråer i Norden står till din tjänst

Procountor används redan av över 800 redovisningsbyråer i Norden. Vi hjälper gärna våra kundföretag att hitta den bästa partnern för hanteringen av ekonomiförvaltningen. Redovisningsbyråerna i vårt ständigt växande nätverk driver verksamheten i nära samarbete med oss och är med om att utveckla framtidens elektroniska ekonomiförvaltning.

Redovisningsbyrå: Börja använda Procountor med hjälp av ett startpaket

Vi rekommenderar att redovisningsbyrån börjar använda Procountor med hjälp av ett startpaket. Startpaketet är ett enkelt och förmånligt sätt att övergå till elektronisk ekonomiförvaltning. På de utbildningar som ingår i paketet går vi igenom den elektroniska ekonomiförvaltningen, frågor i anslutning till Procountor-starten och de viktigaste funktionerna i programmet.

Fråga mer om startpaketet genom att skicka e-post till [email protected].

Partnerprogrammet stöder redovisningsbyråerna

Procountor har utvecklat ett partnerprogram som ger redovisningsbyråerna möjlighet att komplettera sitt serviceutbud med Procountors produkter och utveckla sin kompetens inom elektronisk ekonomiförvaltning. Att övergå till elektronisk ekonomiförvaltning är på samma gång både en möjlighet och en utmaning för redovisningsbyråerna, och därför vill vi ge dem stöd i form av ett partnerskapsprogram. Syftet med partnerprogrammet är att stödja verksamheten i redovisningsbyråerna med hjälp av elektronisk ekonomiförvaltning och erbjuda företag som använder Procountor information om de redovisningsbyråer som tillhandahåller tjänster.

Partnerprogrammet är öppet för alla redovisningsbyråer som uppfyller kriterierna. En redovisningsbyrå som ansluter sig till programmet börjar på nivån partner och kan allteftersom kunskaperna fördjupas gå vidare till nivåerna certifierad partner och auktoriserad partner.

Fråga mer om partnerprogrammet genom att skicka e-post till [email protected].