Startpaket

Som stöd för ibruktagandet av Procountor tillhandahåller vi olika startpaket som innehåller tjänsteöppningar och utbildningar som förmånliga paketerbjudanden. Välj startpaket efter produktversionen av Procountor.

Procountor Financials

Öppningsavgiften för Procountor Financials är 95 €. Öppningsavgiften inkluderar öppning av företagets egen Procountor-miljö, utskriftstjänst och bankförbindelserna. För övergången till Procountor Financials rekommenderar vi något av följande startpaket:

Öppning Snabb Intensiv Komplett
Tjänster som ingår i paketet
Öppning av Procountor miljö
Bankförbindelser
Öppning av nätfakturering
Mottagning av scannade fakturor samt nätfakturor.
Utbildning som ingår i paketet
Utbildningsvideo  
Startskolning  3 h 3 h
Bokföringsskolning 3 h
Försäljningsskolning 1,5 h
Inköpsskolning 1,5 h
Paketets pris 95 € 295 € 495 € 1295 €

 

Procountors startpaket för redovisningsbyråer

Vi har planerat ett mer omfattande startpaket som är särskilt avsett för redovisningsbyråer. Med det här paketet kan du ta en flygande start till den elektroniska ekonomiförvaltningen och kommer enkelt igång med Procountor!