Procountor Financials – Heltäckande elektronisk ekonomiförvaltning

Procountor Financials är vårt flaggskepp. Det är ett förmånligt och enkelt program för elektronisk ekonomiförvaltning som lämpar sig utmärkt för gemensamt bruk av kundföretaget och redovisningsbyrån.

Procountor Financials är ett program som gör hela ekonomiförvaltningen elektronisk. Det kan tas i bruk mycket snabbt till och med mitt under räkenskapsperioden. Med hjälp av programmet kan du hantera t.ex. försäljningsfaktureringen, handläggningen av inköpsfakturor, reskontran, löneberäkningen, redovisningen, uppföljningen av företagets ekonomi och den elektroniska arkiveringen. Med samma avtal får du också tillgång till bl.a. heltäckande nätfakturaförbindelser, en utskriftstjänst, en skanningstjänst, bankförbindelser och elektroniska myndighetsanmälningar.

Lösningen lämpar sig utmärkt för gemensamt bruk av kundföretaget och redovisningsbyrån. För redovisningsbyråns del debiteras ingen separat avgift, utan när ett kundföretag använder Procountor Financials får företagets redovisningsbyrå tillgång till samma system avgiftsfritt. När båda använder samma system blir det betydligt lättare att dela den information som rör ekonomiförvaltningen. Även arbetsfördelningen mellan företaget och redovisningsbyrån underlättas.

Egenskaper och prissättning

Procountor Financials finns som fem olika paket som tillhandahålls mot en månadsavgift. Procountor Financials har ingen användarspecifik debitering, utan hela personalen kan vid behov få egna användarnamn med individuellt specificerade behörigheter för tjänsten. Alla priser är exclusive moms.

BASFUNKTIONER FIRST LIGHT BASIC PLUS MAX PREMIUM UNLIMITED
Säljfakturering, Basfunktioner
Gruppfakturering
Fakturering av arbeten
Avtalsfakturering
Hantering av inköpsfakturor 1 granskare 1 godkännare 1 granskare 1 godkännare 2 granskare 1 godkännare 3 granskare 2 godkännare 6 granskare 4 godkännare 9 granskare 9 godkännare 9 granskare 9 godkännare
Bökföring och rapportering
Dimensioner 1 st. 1 st. 1 st. 2 st. 4 st. 5 st. 6 st.
Löneberäkning 0 personer 1 person 4 personer 20 personer 50 personer 100 personer 100 personer
Månatliga verifikat 5 st. 10 st. 40 st. 200 st. 500 st. 1000 st. Obegränsat
MÅNADSPRIS FIRST LIGHT BASIC PLUS MAX PREMIUM UNLIMITED
Månadspris 0 € 19 € 59 € 249 € 499 € 699 € 1499 €
Tilläggsverifikat 2,99 €/st. 1,89 €/st. 1,59 €/st. 1,27 €/st. 1,01 €/st. 0,85 €/st. 0,00 €/st.
Tilläggslönetagare / månad 4,99 €/st.* 4,99 €/st. 3,99 €/st. 2,99 €/st. 2,49 €/st. 1,99 €/st. 1,99 €/st.
* I First–produktpaketet avgiften faktureras på basis av mängden löneberäkningar.