Procountor Financials – Heltäckande elektronisk ekonomiförvaltning

Procountor Financials är vårt flaggskepp. Det är ett förmånligt och enkelt program för elektronisk ekonomiförvaltning som lämpar sig utmärkt för gemensamt bruk av kundföretaget och redovisningsbyrån.

Procountor Financials är ett program som gör hela ekonomiförvaltningen elektronisk. Det kan tas i bruk mycket snabbt till och med mitt under räkenskapsperioden. Med hjälp av programmet kan du hantera t.ex. försäljningsfaktureringen, handläggningen av inköpsfakturor, reskontran, löneberäkningen, redovisningen, uppföljningen av företagets ekonomi och den elektroniska arkiveringen. Med samma avtal får du också tillgång till bl.a. heltäckande nätfakturaförbindelser, en utskriftstjänst, en skanningstjänst, bankförbindelser och elektroniska myndighetsanmälningar.

Lösningen lämpar sig utmärkt för gemensamt bruk av kundföretaget och redovisningsbyrån. För redovisningsbyråns del debiteras ingen separat avgift, utan när ett kundföretag använder Procountor Financials får företagets redovisningsbyrå tillgång till samma system avgiftsfritt. När båda använder samma system blir det betydligt lättare att dela den information som rör ekonomiförvaltningen. Även arbetsfördelningen mellan företaget och redovisningsbyrån underlättas.

Egenskaper och prissättning

Procountor Financials finns som fem olika paket som tillhandahålls mot en månadsavgift. Procountor Financials har ingen användarspecifik debitering, utan hela personalen kan vid behov få egna användarnamn med individuellt specificerade behörigheter för tjänsten. Alla priser är exclusive moms.

Procountor Financials Procountor Financials Basic Procountor Financials Plus Procountor Financials
Premium
Procountor Financials Enterprise
Pris 19 €/mån 59 €/mån 249 €/mån 699 €/mån Begär offert
Funktioner
Handläggning av kundfakturor
Massfaktura begär offert
Fakturering för arbeten begär offert
Avtalsfakturering begär offert
Handläggning av leverantörsfakturor
(granskare och godkännare per faktura)
1 + 1 2 + 1 3 + 2 9 + 9 9 + 9
Utlägg- och reseräkningar
Löneräkning 1 person 4 person 20 person 100 person begär offert
Bokföring
Rapportering
Verifikat som ingår i månadspriset* 10 st. 40 st. 200 st. 1000 st. flexibelt
Den interna redovisningens dimensioner** 1 st. 2 st. 4 st. 6 st. 6 st.
Priser
Konstant sändnings- och mottagningsavgifter
Överstigande verifikat 1,79 €/st. 1,49 €/st. 1,19 €/st. 0,79 €/st. begär offert
Extra lönetagare /st./mån 4,99 € 3,99 € 2,99 € 1,99 € begär offert
Extratjänster /st./mån 29 € 29 € 29 € 29 € begär offert

 
* Som verifikat beräknas försäljnings-, inköp-, rese- och kostnadsfakturor, lönebesked, offerter, inköpsorder, journaler, momsberäkningar, myndighetsanmälan, arbetstagares årliga rapporter samt utskick och betalningspåminnelser.

** Dimensioner tillämpas vid intern kostnads- eller projektredovisning. För varje dimension kan man definiera ett obegränsat antal titlar, dvs.antalet projekt är inte begränsad.