Alla bokföringsuppgifter och verktyg på en och samma plats

Företaget får tillgång till ett heltäckande online bokföringsprogram med flera användbara verktyg för att följa upp företagets ekonomi. Finago lämpar sig även utmärkt för gemensam användning av kundföretaget och redovisningsbyrån.

Läs mer om program »

Ett användarvänligt ekonomistyrningssystem

Det heltäckande programpaketet

Du får alla verktyg som behövs för elektronisk ekonomiförvaltning liksom ett mångsidigt samarbetsnätverk.

Läs mer »

Fördelar både för kunden och för redovisningsbyrån

Finago erbjuder företaget bästa möjliga slutresultat i samarbete med en kunnig redovisningsbyrå. Den elektroniska ekonomiförvaltningen har både kunden och bokföraren åtkomst till samma information och rapporter.

Läs mer »

Kostnadsfri kundservice

Kundrådgivarna på kundtjänsten besvarar frågor som gäller användningen av programmet. Vi står till tjänst om du undrar över något som gäller tjänstens innehåll, faktureringen, programmets egenskaper och externa förbindelser samt om det skulle uppstå tekniska problem.

Läs mer »