PROCOUNTOR

Slipp logga in på banken för att se om kunderna har betalat sina fakturor!

Fördelar med Procountors bokföringsprogram för redovisningsbyråer:

  1. Oberoende av tid plats
  2. Ett modernt verktyg för realtidsrådgivning
  3. Helintegrerade bankintegrationer
  4. Jobba med avvikelser istället för att lägga tid på att kontera fakturor
  5. Flexibel arbetsfördelning mellan byrå och kund
  6. Helautomatiserat digitalt flöde

Integrationer som sparar tid

För att underlätta ditt arbete ytterligare så har vi integrationer med
flertalet tjänster som möjliggör att du kan jobba helt digitalt och därmed mer effektivt.

Finago Accountec-logo

Accountec

Med Accountec byråportal får byrån en total överblick över allt som är på gång, tack vare en interaktiv aktivitetslista med en tydlig översikt över vilka uppdrag som ska utföras just nu och när ni närmar er deadline. Detsamma gäller för kund. Byrån ser omedelbart om något nytt material inkommit och i kombination med ärendehanteringen och checklistan får ni automatiska påminnelser och notiser så inget “trillar mellan stolarna”.

Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs är en onlinebaserad löneapplikation för företag och redovisningsbyråer, som kännetecknas av användarvänlighet, att den är helt molnbaserad och dess effektivitet. Du ger dina kunder möjlighet att tidregistrera, anpassa de automatiska signalerna och ställa in sina egna personliga HR-dashboards.

100 % molnbaserad bokföring

Accountor Finago erbjuder dig ett lätthanterligt bokföringsprogram som är utvecklat för att effektivisera arbetet för redovisningsbyråer. 
Onlinebaserad bokföring gör arbetet mer flexibelt då informationen är synlig och uppdaterad för både dig som redovisningsbyrå och din kund.
Ni kan lägga mer tid på rådgivning och bättre service och kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Procountors helintegrerade bankkopplingar gör bland annat så att du inte behöver ladda upp betalningsfiler i ditt ekonomisystem, varken från eller till banken, du godkänner fakturorna direkt i systemet. I Procountor kan du enkelt hålla koll på om fakturorna betalats och vad som sker på bankkontot utan att behöva logga in på olika banker med bankdosor.

Testa vår kostnadsfria demo!

Accountor Finago ordnar kostnadsfria live demos av Procountor –
det digitala bokföringsprogrammet för redovisningsbyråer.
Kom igång idag!

5 skäl till att välja Procountors bokföringsprogram för redovisningsbyråer

1. 100% molnbaserad bokföring

Accountor Finagos bokföringsprogram Procountor fungerar som en molntjänst som du kan använda i din webbläsare. Eftersom all information är online sker uppdateringar och säkerhetskopiering automatiskt, dessutom behöver redovisningsbyrån inga egna installationer och program. Programmet kräver heller inga licenser utan det fungerar som en tjänst som faktureras månadsvis.

Läs mer om programmet ⟶

2. Fördelar med gemensam användning för både kund och redovisningsbyrå

Onlinebaserad bokföring gör samarbetet mer flexibelt mellan redovisningsbyrån och företaget. Informationen är synlig och uppdaterad för båda parterna och redovisningsbyrån kan istället använda sin tid till att erbjuda sina kunder ännu bättre service.

Läs mer om gemensam användning ⟶

3. Fler nya kunder med hjälp av en digital verksamhetsmodell

Accountor Finagos bokföringsprogram används redan av över 130 000 företag i Norden och antalet ökar hela tiden. Vi hjälper gärna våra kundföretag att hitta en redovisningsbyrå som använder Accountor Finagos bokföringsprogram. Genom vårt partnerprogram får din byrå mera synlighet som Accountor Finagos redovisningsbyrå.

4. Startpaket för effektivare start

Vi rekommenderar Procountors startpaket för redovisningsbyråer för en snabb och förmånlig start med molnbaserad bokföring i Procountor. I startpaketet ingår utbildning för användningen av Procountor samt de viktigaste funktionerna i programmet.

Läs mer om startpaket ⟶

5. Fördelar med Accountor Finago Partnerprogrammet för redovisningsbyråer

Med hjälp av Accountor Finagos Partnerprogram kan redovisningsbyråer utvidga sina tjänster inom digital bokföring och utveckla sitt kunnande inom området. Att övergå till molnbaserad bokföring är både en möjlighet och utmaning för redovisningsbyråer och därför vill vi stötta redovisningsbyråerna med hjälp av Accountor Finago Partnerprogrammet.

Vanlinga frågor:

Hur sköts ekonomistyrningen online?

Med hjälp av moderna verktyg är det möjligt att sköta redovisningen effektivt och enkelt via internet. Procountor är ett bokföringsprogram som är avsett för små och medelstora företag. Det fungerar helt och hållet på nätet och innehåller heltäckande verktyg för uppföljande av företagets ekonomi.

Bokföringsprogrammet på nätet fungerar som företagets internetbank, där man utöver betalningar även kan sköta andra saker, som kundfakturering och bokföring. Det webbaserade bokföringsprogrammet kan användas oberoende av tid och plats, vilket ökar flexibiliteten och effektiviteten i arbetet. Programmet kan tas i bruk snabbt och kunden behöver inte tänka på installationer, anskaffning av utrustning, versionsuppdateringar eller säkerhetskopiering – allt detta ingår i tjänsten.

Användningen av internet effektiviserar även samarbetet med redovisningsbyrån, eftersom kundföretaget och redovisningsbyrån har tillgång till samma system och den information som delas där. Arbetsfördelningen kan avtalas flexibelt och till exempel dubbelt lagringsarbete upphör när ett och samma system används.

Varför behöver jag en redovisningsbyrå?

Övergången till webbaserad bokföring effektiviserar företagets rutiner avsevärt och gör det möjligt att automatisera arbetsmoment som tidigare utförts manuellt, men gör dock inte hela ekonomistyrningen automatisk. I själva verket betonas redovisningsbyråns roll som ekonomistyrningsexpert då elektronisk ekonomistyrning används.

Med hjälp av Procountor kan företagets personal till exempel enkelt göra upp och skicka kundfakturor, kontrollera och betala leverantörsfakturor så att verifikationerna automatiskt utgör grunden för automatiska bokningar i bokföringen. Expertisen hos en redovisningsbyrå eller en egen ekonomiexpert behövs emellertid för bland annat för att ta hand om specialfall, avstämning av bokföring, skapande av månatliga momsdeklarationer samt för upprättande av bokslut.

Procountor-programmet lämpar sig mycket väl för gemensam användning av kundföretaget och redovisningsbyrån, eftersom det möjliggör gemensam hantering av uppgifterna. Arbetsfördelningen mellan företaget och redovisningsbyrån kan genomföras flexibelt, allt efter individuella behov.

I sista hand är behovet av en redovisningsbyrå något helt företagsspecifikt. Om företaget har yrkeskunskap om bokföring, kan hela bokföringen skötas självständigt med hjälp av Procountor. Om företaget väljer att lägga ut tjänsten, men ändå göra vissa delar själv, är Procountor rätt verktyg. Tack vare Procountors mångsidiga användaradministration kan företaget fritt komma överens om arbetsfördelningen med redovisningsbyrån. Det är vanligt att företaget gör upp fakturor i Procountor och redovisningsbyrån kontrollerar bokföringsposterna i Procountor och skapar momsdeklarationen i Procountor i slutet av månaden.

Hur kan jag överföra fakturamaterial från andra program?

Inläsning av material är ett gränssnitt som baserar sig på manuell överföring av CSV-filer i enlighet med vår filbeskrivning, och det kan användas av samtliga Procountor-kunder utan särskilda förberedelser. Det räcker med att användaren skapar en överföringsfil av materialet i enlighet med våra definitioner och laddar upp den till Procountor. Mer information och filbeskrivningar finns i Procountor-programmets elektroniska manual. Det är mycket enkelt att använda gränssnittet, men nackdelen är att filöverföringen alltid måste utföras manuellt.

Hur sköts datasäkerhetsfrågor i Procountor?

Datasäkerhet i programmet

En hög datasäkerhet är en central del i utvecklingen och tjänsteproduktionen av Procountors bokföringsprogram. Datasäkerheten omfattar bland annat den yttre och inre säkerheten för servrarna, verifiering av informationen i tjänsten, samt testning och uppföljning av utrustning och program, personalens sekretessplikt och identifiering av användare samt kryptering av dataöverföringen i anslutning till programmet.

Datasäkerheten för servrar

Procountors produktionsmiljö arbetar med egna servrar som endast personer med behörighet har tillgång till. DataCenter Finland Oy ansvarar för underhållet av produktionsservrarna. DataCenter är en ledande Finländsk producent av datacenter- och IT-tjänster samt en erfaren tjänsteleverantör bland annat inom krävande branscher såsom försäkrings-, bank- och telekommunikationsbranschen. DataCenter erbjuder Procountors tjänsteproduktion en miljö som garanterar en säker och oavbruten funktion.

Datacentret, där Procountors servrar finns, uppfyller Kommunikationsverkets 48B/2004M-krav som ställs på mycket viktiga lokaler för enheter och lämpar sig därför för affärskritiska system som kräver hög datasäkerhet och tillgänglighet. I datacentertjänsten har man beaktat elförsörjning och reserv-el, kabeldragning, ventilation, branddetekteringssystem samt lokalernas fysiska säkerhet.

Behörigheter till databaser och -system säkerställs med egna företags-, grupp- och personspecifika behörighetsdefinitioner. Användningen av gränssnitt för databastrafiken är blockerad från externa nätverk.

Oavbruten drift, säkerhetskopiering och övervakning

I Procountors servermiljö har det lagts särskild vikt på oavbruten drift och feltolerans. I serverutrustningen används feltoleranta och redundanta komponenter och särskilt disksystemen är konstruerade för att eliminera problemsituationer som förorsakas av fysiska diskfel. Den höga tillgängligheten för datakommunikationstjänsterna säkras med dubbla brandväggar samt dubbla internetförbindelser genom två olika operatörers stamnät.

Alla Procountors databaser och filer säkerhetskopieras dagligen till ett separat brandsäkert utrymme. Dessutom replikeras variabla data kontinuerlig till en reservserver, vilket minimerar skadan på tjänsteproduktionen orsakad av eventuella maskinfel. Statusen för serverhallen och tjänsteproduktionen bevakas dygnet runt för att eventuella problem ska kunna upptäckas och rättas till så snabbt som möjligt.

Personalens kompetens och sekretessplikt

De anställda på Procountor som deltar i tjänsteproduktionen utbildas i enlighet med arbetsuppgifterna inom bestämda områden. Alla personer som hanterar kunders konfidentiella uppgifter har undertecknat ett sekretessavtal.

Identifiering av användarna och deras behörigheter

Vid autentiseringen av användarna av Procountor-programmet används personliga användarnamn, lösenord och engångslösenord för varje session. Behörigheten kan begränsas på många olika sätt efter användare och funktioner. Dataöverföringen mellan användarens enhet och Procountors server är krypterad med HTTPS-teknik.

Användaren ska undvika att överlåta sitt personliga användarnamn och lösenord samt sina engångslösenord till andra personer. Procountor kontaktar inte användaren per e-post eller på något liknande sätt för att fråga efter lösenord, engångslösenord eller annan hemlig information. När det gäller sådant som rör användningen av Procountor, informeras detta via systemadministratören samt i nyhetsmeddelanden i samband med inloggning i systemet.

Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig?