Accountor Finago Network

Integrera ditt program med Finagos ekonomiförvaltningsprogram. Finago Network är ett partnerskapsprogram för alla företag som har ett program som är kompatibelt med Finago. Välkommen med!

Accountor Finago Network erbjuder stora fördelar för programpartner

Accountor Finago Network stöder affärsverksamheten för Accountor Finagos programpartner. Med hjälp av partnerskapsprogrammet erbjuder vi synlighet och samarbetsmöjligheter, samt skapar ett mer omfattande utbud för våra gemensamma kunder.

Exempel på Accountor Finago Networks fördelar för våra partner:

  • synlighet på Accountor Finagos webbplats
  • möjlighet att använda Accountor Finago Networks logotyp enligt den aktuella nivån
  • utbildnings- och konsultationstjänster till stöd för integrering och användning av programmet
  • möjlighet till gemensam marknadsföring
  • möjlighet att delta i Accountor Finagos evenemang
  • tillgång till partnergemenskapen
  • en egen kontaktperson hos Accountor Finago för att underlätta samarbetet
  • kommersiellt samarbete, till exempel i form av återförsäljningsprovisioner.

Accountor Finago Network har tre olika nivåer: Integrator, Member och Partner. Förmånerna ökar efter partnerskapets nivå.

Fördelarna på de olika partnerskapsnivåerna Integrator Member Partner
Synlighet på Accountor Finagos webbplats namn beskrivning omfattande beskrivning
Möjlighet att använda Accountor Finago Networks logotyp
Rabatt på utbildningar och konsultationer 20 % 40 %
Möjlighet till gemensam marknadsföring mot betalning
Nätverksevenemang mot betalning
Tillgång till partnergemenskapen
Egen kontaktperson
Kommersiellt samarbete  enligt avtal
Villkoren för partnerskapet
Säkerställande av kompatibiliteten och användarupplevelsen dokumentation gemensam testning
Gemensamma kundföretag 5+ 50+
Lämpliga etiska riktlinjer
Godkännande av de allmänna villkoren för partnerskapet
Partnerskapsavtal

Läs mer om de olika nivåerna i Accountor Finago Network-partnerskapsprogrammet.

Vill du ansluta dig till Accountor Finago Network-partnerskapsprogrammet?

Accountor Finago Network-partnerskapsprogrammet är öppet för alla företag som erbjuder ett program som är kompatibelt med Accountor Finagos produkter och som uppfyller villkoren för partnerskapsprogrammet. Det kan till exempel finnas en integrering som använder sig av API-gränssnitt eller en lösning som utnyttjar överföringsfiler mellan programmen. Det är avgiftsfritt att delta i programmet.

Varje nivå i partnerskapsprogrammet ger betydande fördelar, och du kan övergå från en nivå till en annan när villkoren uppfylls. Partnerskapsnivån är programspecifik.

Vill du veta mer? Läs mer om hur företaget avancerar i partnerskapsprogrammet.