Finago Network

Integrera ditt program med Finagos ekonomiförvaltningsprogram. Finago Network är ett partnerskapsprogram för alla företag som har ett program som är kompatibelt med Finago. Välkommen med!

Finago Network erbjuder stora fördelar för programpartner

Finago Network stöder affärsverksamheten för Finagos programpartner. Med hjälp partnerskapsprogrammet erbjuder vi synlighet och samarbetsmöjligheter samt skapar ett mer omfattande utbud för våra gemensamma kunder.

Exempel på Finago Networks fördelar för våra partner:

  • synlighet på Finagos webbplats
  • möjlighet att använda Finago Networks logotyp enligt den aktuella nivån
  • utbildnings- och konsultationstjänster till stöd för integrering och användning av programmet
  • möjlighet till gemensam marknadsföring
  • möjlighet att delta i Finagos evenemang
  • tillgång till partnergemenskapen
  • en egen kontaktperson hos Finago för att underlätta samarbetet
  • kommersiellt samarbete, till exempel i form av återförsäljningsprovisioner.

Finago Network har tre olika nivåer: Integrator, Member och Partner. Förmånerna ökar efter partnerskapets nivå.

Fördelarna på de olika partnerskapsnivåerna Integrator Member Partner
Synlighet på Finagos webbplats namn beskrivning omfattande beskrivning
Möjlighet att använda Finago Networks logotyp
Rabatt på utbildningar och konsultationer 20 % 40 %
Möjlighet till gemensam marknadsföring mot betalning
Nätverksevenemang mot betalning
Tillgång till partnergemenskapen
Egen kontaktperson
Kommersiellt samarbete  enligt avtal
Villkoren för partnerskapet
Säkerställande av kompatibiliteten och användarupplevelsen dokumentation gemensam testning
Gemensamma kundföretag 5+ 50+
Lämpliga etiska riktlinjer
Godkännande av de allmänna villkoren för partnerskapet
Partnerskapsavtal

 

Läs mer om de olika nivåerna i Finago Network-partnerskapsprogrammet.

Vill du ansluta dig till Finago Network-partnerskapsprogrammet?

Finago Network-partnerskapsprogrammet är öppet för alla företag som erbjuder ett program som är kompatibelt med Finagos produkter och som uppfyller villkoren för partnerskapsprogrammet. Det kan till exempel finnas en integrering som använder sig av API-gränssnitt eller en lösning som utnyttjar överföringsfiler mellan programmen. Det är avgiftsfritt att delta i programmet.

Varje nivå i partnerskapsprogrammet ger betydande fördelar, och du kan övergå från en nivå till en annan när villkoren uppfylls. Partnerskapsnivån är programspecifik.

Vill du veta mer? Läs mer om hur företaget avancerar i partnerskapsprogrammet.