Bli del av Accountor Finago Network

Finago erbjuder tre olika nivåer för partnerskap: Integrator, Member och Partner. Varje nivå har sina egna fördelar och krav, som du hittar mera information om på denna sida. Vänligen kontaka oss ifall du har några som helst frågor.

Integrator

Fördelarna på nivån Integrator

På Integrator-nivån anges det integrerade programmets namn, klassificering samt en länk till programmets webbplats i Accountor Finagos integrationspartnersökning.

Krav til Integrator-nivå

Om ditt företag har en integration med Accountor Finagos programvara kan du registrera ditt företag som partner på Integrator-nivå.

Registrera ditt företag som en partner på Integrator-nivå

Hur vi behandlar din data står beskrivet i dataskyddsbeskrivningen.

Member

Fördelarna på nivån Member

Beskrivning av företaget på Accountor Finagos webbplats

Utöver namn, klassificering och en länk kan partnerna på Member-nivån lägga till en beskrivning av integreringen i Accountor Finagos integrationspartnersökning.

Möjlighet att använda Accountor Finago Networks logotyp

Partnern kan använda Accountor Finago Networks logotyp enligt den aktuella nivån i sitt material för marknadsföring av programmet.

Member of Finago Network logo

−20 % av utbildningar och konsultationer

Vi ger våra partner på Member-nivån 20 procent i rabatt på listpriserna för utbildnings- och konsultationstjänsterna. Rabatten gäller utbildningar och konsultationer med anknytning till integrationsbyggande och användning av programmet.

Möjlighet till avgiftsbelagt marknadsföringssamarbete

Partnern har möjlighet till avgiftsbelagt marknadsföringssamarbete med Accountor Finago. Om genomförandet av och kostnaderna för den gemensamma marknadsföringen avtalas från fall till fall. Samarbetet kan innebära bland annat gemensamma marknadsföringskampanjer med Accountor Finago eller synlighet i bloggen eller andra publikationer.

Avgiftsbelagda nätverksevenemang

Partnern har möjlighet att delta i Accountor Finagos evenemang. Om deltagandet och priserna avtalas enligt evenemangsutbudet.

Villkoren för nivån Member

Säkerställande av kompatibiliteten och användarupplevelsen

Vi säkerställer kompatibiliteten och användarupplevelsen för integrationen eller en annan lösning till exempel med hjälp av dokumentation och en video. Villkoret är att kundupplevelsen av interaktionen med Accountor Finagos program är positiv och att integrationen tekniskt sett har genomförts på rätt sätt.

Gemensamma kundföretag

Det ska finnas minst fem gemensamma kundföretag som aktivt använder integrationen mellan programmen.

Lämpliga etiska riktlinjer

Företaget ska följa riktlinjer som inte strider mot Accountor Finago AB:s etiska riktlinjer (Code of Conduct) eller godkänna Accountor Finagos etiska riktlinjer.

Godkännande av de allmänna villkoren för partnerskapet

Företaget ska godkänna Accountor Finago AB:s allmänna villkor för partnerskapet via den blankett som finns på webbplatsen.

Vill du bli partner på Member-nivån?

Förmåner på Member-nivån är t.ex. rabatt på utbildningar och konsulteringar, samt möjligheten till ett prissatt marknadsföringssamarbete.

Om villkoren för Member-nivån uppfylls, kan du anmäla ditt företag som partner på Member-nivån.

Hur vi behandlar din data står beskrivet i dataskyddsbeskrivningen.

Partner

Fördelarna på nivån Partner

En omfattande beskrivning av företaget på Accountor Finagos webbplats

Utöver namn, klassificering och en länk kan partnerna på Partner-nivån lägga till en omfattande beskrivning av integrationen i Accountor Finagos integrationspartnersökning. Dessutom får partnern ökad synlighet i sökningen.

Möjlighet att använda Accountor Finago Networks logotyp

Partnern kan använda Accountor Finago Networks logotyp enligt den aktuella nivån i sitt material för marknadsföring av programmet.

Partner of Finago Network logo

−40 % av utbildningar och konsultationer

Vi ger våra partner på Partner-nivån 40 procent i rabatt på listpriserna för utbildnings- och konsultationstjänsterna. Rabatten gäller utbildningar och konsultationer med anknytning till integrationsbyggande och användning av programmet.

Möjlighet till gemensam marknadsföring

Partnern har möjlighet till marknadsföringssamarbete utan särskild avgift för utnyttjande av Accountor Finagos marknadsföringskanaler och kundkrets. Om genomförandet av för den gemensamma marknadsföringen avtalas från fall till fall. Samarbetet kan innebära bland annat gemensamma marknadsföringskampanjer med Accountor Finago eller synlighet i bloggen eller andra publikationer.

Avgiftsfria nätverksevenemang

Partnern har möjlighet att delta i Accountor Finagos evenemang. Om deltagandet avtalas enligt evenemangsutbudet.

Tillgång till partnergemenskapen

Kommer senare.

Egen kontaktperson

För partnern utses en egen kontaktperson. Med kontaktpersonen kan partnern komma överens om möten för att främja samarbetet.

Kommersiellt samarbete enligt avtal

Om kommersiellt samarbete avtalas från fall till fall. Samarbetet kan innebära till exempel ett system med resultat- eller återförsäljningspremier.

Villkoren för nivån Partner

Säkerställande av kompatibiliteten och användarupplevelsen

Vi säkerställer kompatibiliteten och användarupplevelsen för integrationen eller en annan lösning med hjälp av en testworkshop som ordnas tillsammans med partnern. Villkoret är att kundupplevelsen av interaktionen med Accountor Finagos program är positiv och att integrationen tekniskt sett har genomförts på rätt sätt.

Gemensamma kundföretag

Det ska finnas minst 50 gemensamma kundföretag som aktivt använder integrationen mellan programmen. Accountor Finago och partnern kan komma överens om ett annat antal om de övriga faktorerna talar för övergången till Partner-nivån.

Lämpliga etiska riktlinjer

Företaget ska följa riktlinjer som inte strider mot Accountor Finago AB:s etiska riktlinjer (Code of Conduct) eller godkänna Accountor Finagos etiska riktlinjer.

Godkännande av de allmänna villkoren för partnerskapet

Företaget ska godkänna Accountor Finago AB:s allmänna villkor för partnerskapet.

Partnerskapsavtal

Accountor Finago AB och partnern upprättar ett partnerskapsavtal där målen och villkoren för samarbetet samt parternas ansvar fastställs.

Vill du bli partner på Partner-nivån?

T.ex. en personlig kontaktperson och samarbete med marknadsföringen ingår i Partner-nivåns fördelar.

Om villkoren för Partner-nivån uppfylls, kontakta oss för att komma överens om tillträdet till Partner-nivån. Skicka ett meddelande till adressen [email protected].