Samarbetspartner

Finago har ett nära samarbete med andra företag bl.a. när det gäller leverans av tjänster och programintegration. I avsnittet Samarbetspartner finner du information om bl.a. lösningar och integreringsmöjligheter för Finagos program.

Söker du information om program som kopplats till Finagos produkter?

Tack vare mångsidiga gränssnitt är Finagos produkter uppbyggda för integrering av olika program. Information om befintliga kommersiella integrationer finns i Förteckning över partnerprogram. Utöver de program som presenteras på webbplatsen har våra kunder och programvaruföretag även byggt upp kundspecifika integrationer för olika användningsändamål med hjälp av våra gränssnitt.

I Finagos program är det möjligt att enkelt integrera såväl idag vanligt förekommande kommersiella program som kundspecifika externa program via gränssnitt med olika standardformat. Beskrivningar och anvisningar som behövs för integreringen finns beroende på produkt i kundportalen eller i vår digitala handbok. Vid behov får du kundsupport via vår kundtjänst och vi erbjuder också konsulttjänster i samband med integrering.

Vill du bli vår programpartner?

Representerar du ett programvaruföretag och har redan genomfört en integration av något av våra program som vi allmänt erbjuder våra kunder? Läs då mer om partnerprogrammet Finago Network som vi erbjuder våra programpartner.