Nyheter

– Det finns mycket aktivitet kring hållbarhet, framför allt hos unga företagare. Alla företag borde tänka mer på hållbarhet eftersom det är en betydlig konkurrensfaktor, säger Carl-Henrik Koit (på bild) vd för den företagsfrämjande organisationen Almi i Stockholm/Sörmland som rådger tusentals företagare varje år.

Läs mer

Personalen är oftast den största utmaningen, då det kommer till att ändra till ett digitalt arbetssätt i en redovisningsbyrå. Hur får man dem med? 

Läs mer

Redovisningsbranschen är på väg att förändras i grunden. – Dagens redovisningskonsulter måste tänka till. Var gör jag mest nytta i den värdekedjan? råder Peter Rexhammar, från redovisningsbyrån DeskJockeys.

Läs mer

Underhållsarbetet inför versionsuppdateringen i Procountor pågår mellan fredagen den 16.11 kl. 21.00 till lördagen den 17.11 kl. 15.00. I version 26.0 har importen av SIE-filer förbättrats samt nu erbjuds möjligheten att bifoga underlag till kontoutdrag och referensbetalningar.

Läs mer

Den 1 augusti börjar hårdare kräv vid självrättelse gälla av inkomstdeklaration på eget initiativ. För redovisningskonsulter blir det viktigt att hålla koll på Skatteverkets granskningar – och informera sina kunder.

Läs mer

Redovisning kommer alltid att behövas, menar Camilla Carlsson, expert inom redovisning på FAR.  Men menar också att när automatiseringen ökar kommer det traditionella arbetet för en redovisningskonsult, att bokföra transaktioner, helt att försvinna.

Läs mer

– Folk som kan ekonomi kommer alltid att behövas, och det kommer att behövas redovisningskonsulter oavsett på vilket sätt själva bokföringen utförs, säger Cornelia Sporre, studerande på IHMs utbildning till ekonomi- och redovisningskonsult.

Läs mer

E-fakturering är på väg att slå igenom i Sverige.Nästa år ska alla svenska myndigheter gå över till e-fakturering, vilket innebär att alla som levererar till myndigheter behöver kunna skicka e-fakturor. Det kommer att driva på en våg av ökat användande.

Läs mer