Digitalisera din redovisningsbyrå

Finago erbjuder företaget bästa möjliga slutresultat i samarbete med en kunnig redovisningsbyrå. Då företaget och redovisningsbyrån tidigare använde egna system, men nu erbjuder Finago ett gemensamt bokföringsprogram som kan användas av bägge två.

Digitalisera din redovisningsbyrå

När bokföringsprogrammet används gemensamt av företaget och redovisningsbyrån blir samarbetet smidigare och arbetsfördelningen enklare. Informationen går fram snabbare och redovisningsbyrån kan erbjuda sin kund allt bättre service. Kunden kan själv handlägga kund- och leverantörsfakturor och andra verifikat, och uppgifterna om dessa överförs behändigt till redovisningsbyrån för redovisning. På samma sätt har kunden genast tillgång till redovisningsrapporterna och den övriga uppföljningen av ekonomin. Kunden och redovisningsbyrån kan därför fokusera på sina egna kärnverksamheter – kunden på sin affärsverksamhet och redovisningsbyrån på att erbjuda högklassiga tjänster inom ekonomistyrningen.

Procountor Financials ger flexibilitet

Med hjälp av programmet har båda aktörerna tillgång till aktuell information om företagets ekonomi utan att behöva skicka papper fram och tillbaka varje månad. Processerna förenklas och effektiviseras både i kundföretaget och i redovisningsbyrån. Arbetsfördelningen är flexibel och kan anpassas från fall till fall enligt de samarbetsformer som fastställts mellan parterna:

  • Ekonomistyrningsrutinerna underlättas då informationsutbytet sker digitalt och båda parterna drar nytta av det gemensamma systemet.
  • Redovisningsbyrån kan erbjuda kunden aktuell rapportinformation och konsultering utifrån denna information i frågor som gäller effektiviseringen av företagets processer utan att det behövs långa förarbeten. Även om denna ekonomistyrningsmodell är utlagd på entreprenad kan kundföretaget följa upp bokföringen och till exempel utvecklingen av försäljningen eller kostnaderna med hjälp av egna användarnamn.
  • För redovisningsbyrån ger Procountor möjlighet till en djupare insyn som stöd för företagsledningen. Analysen av rapporteringen och uppföljningen och de processinnovationer som uppkommer i samband med detta kan ta kundföretaget och därigenom även redovisningsbyrån till en helt ny nivå.

Prissättning och samarbetsmodell

Faktureringen av Procountor Financial grundar sig på antalet verifikat. På det här sättet utvecklas debiteringen i linje med företagets affärsverksamhet och förutsätter inga separata investeringskostnader. Alla verktyg som redovisningsbyrån och kunden behöver ingår i verifikatdebiteringarna. Egna användarnamn gör det enkelt att hantera och följa upp redovisningen. Alla anställda på kundföretaget och redovisningsbyrån kan få egna användarnamn. Företaget och redovisningsbyrån kan fritt avtala om behörigheterna och arbetsfördelningen. Behörigheterna och deras omfattning kan begränsas noggrant enligt person och funktion. Oftast är målet att ta fram en samarbetsmodell där man besparas från onödiga arbetsskeden. På samma gång minskar risken för fel och arbetet effektiviseras avsevärt. I första hand strävar man efter att dirigera företagets fakturor till systemet via en skanningstjänst. Redovisningsbyrån granskar alla konteringar och kontrollerar automatiska konteringar, utför en månadsvis avstämning och skapar momsdeklarationen.