Gemensam användning med redovisningsbyrå

Med hjälp av ett webbaserat bokföringsprogram har företaget och redovisningsbyrån tillgång till samma information. Företagen behöver inte längre skicka papper fram och tillbaka, vilket gör kommunikationen lättare, som leder till att företaget får allt bättre service av redovisningsbyrån.

Enkelt samarbete med redovisningsbyrån

Finago erbjuder företaget bästa möjliga slutresultat i samarbete med en kunnig redovisningsbyrå. Då företaget och redovisningsbyrån tidigare använde egna system, erbjuder Finago ett gemensamt bokföringsprogram som kan användas av bägge två.

Samarbete utan papper

Med hjälp av Finagos bokföringsprogram har företaget och redovisningsbyrån alltid tillgång till samma information. Alla kundfakturor skickas i program, leverantörsfakturorna kommer till program och kvitton sparas direkt i samma system.  När kontoutdragen kommer direkt till programmet, behöver verifikat och fakturor inte skickas separat till bokföraren. Företagaren och redovisningsbyrån har mer tid att diskutera siffror som är av betydelse för företagets affärsverksamhet.

Flexibel arbetsfördelning

Med hjälp av Finagos bokföringsprogram blir arbetsfördelningen mellan företaget och redovisningsbyrån flexibel. Arbetsfördelningen mellan redovisningsbyrån och företaget kan bestämmas från fall till fall, det är enkelt att fördela redovisningsuppgifter och arbetsfördelningen kan ändras flexibelt direkt i systemet.

Redovisningsbyrån som ekonomichef

Införandet av ett webbaserat bokföringsprogram möjliggör bättre redovisningstjänster för företaget. Företagaren kan enkelt söka ekonomisk information på bara några sekunder, till exempel förra månadens resultaträkning eller enskilda produktuppgifter. Diskussionen med redovisningsbyrån handlar mer om företagets ekonomistyrning än kvitton som saknas. Alla viktiga ekonomirapporter är alltid tillgängliga direkt i programmet.

Redovisningsbyråns arbete underlättas avsevärt när fakturor och andra verifikat kommer i tid. Redovisningsbyrån kan dra nytta av en effektiv automatisering av bokföringen, då manuella fel i bokföringen minskar. Tack vare det snabba och effektiva programmet är det enkelt för redovisningsbyrån att tillhandahålla konsulttjänster.

Byte av redovisningsbyrå

Ett eventuellt byte av redovisningsbyrå är mycket enkelt för företag som använder Finagos bokföringsprogram. Det räcker med att skapa ett användarnamn för den nya bokföringsbyrån i företagets miljö. Den nya redovisningsbyrån kan fortsätta bokföringen genast när den får behörighet till företagets miljö.