För företag – alla bokföringsuppgifter och verktyg på en och samma plats

En heltäckande lösning: alla verktyg i ett och samma paket

Med hjälp av digital ekonomistyrning kan du göra företagets redovisning digital på en gång! Finago erbjuder ett heltäckande bokföringsprogram med flera verktyg. Programmet lämpar sig även utmärkt för gemensam användning av kundföretaget och redovisningsbyrån.

Med programvaran kan du bland annat skapa kundfakturor, hantera leverantörsfakturor, reskontra, utlägg- och reseräkningar och redovisning, samt följa upp företagets ekonomi. Vår kompletta lösning omfattar elektroniska bankförbindelser samt postnings- och skanningstjänster. Dessutom finns omfattande funktioner för sändning och mottagning av e-fakturor.
Läs mer om programmets funktioner

En effektiv och flexibel lösning

Finago erbjuder ett webbaserat bokföringsprogram som kan användas oberoende av tid och plats. Bokföringsprogrammet kan tas i bruk snabbt och flexibelt. Du behöver inte tänka på vare sig installationer, anskaffning av utrustning, versionsuppdateringar eller säkerhetskopiering. Vi tar automatiskt hand om dessa frågor. Datasäkerheten i program sköts på samma sätt som i internetbanker.

Flexibel prissättning

Finagos prissättning grundar sig på uppgjorda fakturor och övriga verifikat. Kostnaderna bestäms alltid utefter den faktiska användningen av bokföringsprogrammet. Du betalar bara för den verkliga användningen, inte för onödiga licenser. Ett obegränsat antal användare med olika behörigheter kan skapas avgiftsfritt i tjänsten.
Läs mer om prissättningen

En uppdaterad arbetsmodell

Uppgifterna för bokföringen registreras bara en gång i program. Därefter är redovisningsuppgifterna och den övriga informationen genast tillgänglig för alla. De omfattande rapporteringsegenskaperna gör att företaget och redovisningsbyrån alltid har en aktuell bild av företagets ekonomi. Programmet gör arbetet flexibelt såväl inom företaget som i ett eventuellt samarbete med en redovisningsbyrå.
Läs mer om möjligheterna för redovisningsbyråer

Kostnadsfri kundservice

Kostnadsfri kundservice och en online manual för alla kunder. Våra kundrådgivare svarar på frågor kring användningen av programmet per e-post. Från programmet är det enkelt att komma till den artikel i manualen som behandlar funktionen som användaren befinner sig vid.
Läs mer om kundservicen