Traditionell bokföring – ett bokföringsprogram för intern användning i redovisningsbyrån och för medelstora företag

Procountor erbjuder lösningar för traditionell bokföring med moderna verktyg. Traditionell bokföring lämpar sig för redovisningsbyråer som inte behöver ett gemensamt program med sina kunder.

Procountor Ledger – program för traditionell bokföring

Procountor Ledger är en enkel och kostnadseffektiv lösning för traditionell bokföring, för redovisningsbyråns interna bruk.

Den fungerar som en molntjänst och har utvecklats särskilt för redovisningsbyråer. Procountor Ledger är alltid redo för användning, med vilken webbläsare som helst.

Procountor Ledger ger kunden tillgång till ekonomiuppgifterna med hjälp av rapporteringskoder.

Läs mer om produktens egenskaper och priserna