Dokumenthantering

Dokumenthantering effektiviserar och underlättar avsevärt arkiveringen och hanteringen av företagets dokument. Egenskapen kan fås till Procountor Financials produktpaket och prissättning baseras på mängden tillagda dokument.

Dokumenthanteringen kan enkelt aktiveras i inställningarna så att varje användare i miljön kan lägga till bilagor till nya platser, om användaren har åtminstone läsrättigheter till den aktuella vyn.

Med hjälp av Dokumenthanteringen kan bilagor arkiveras i:

  • uppgifterna om företaget (bl.a. protokoll för bolagsstämmor och andra företagsdokument i företagets basuppgifter)
  • registret över affärspartner (kund-, leverantörs- och personregister)
  • produktregistret

Förutom de utvidgade arkiveringsmöjligheterna medför egenskapen en separat vy för dokumenthantering, som du kan använda för att söka efter alla dokument som infogats i miljön på samma sätt som du söker efter bokföringsverifikat och fakturor. I sökresultaten syns dokument från sådana vyer till vilka användaren har åtminstone läsrättigheter. Dessutom kan du med hjälp av Dokumenthanteringen lägga till dokument till nya platser i miljön.

Pris och beställning av tjänsten

Dokumenthanteringen finns till alla miljöer i Procountor Financials. Du kopplar enkelt på och av egenskapen i inställningarna.

Dokumenthanteringens prissättning baseras på mängden av dokument som läggs in och varje inlagt dokument under månaden räknas som ett verifikat. Tabellen visar Procountor Financials- produktversionens verifikatmängder/månad och pris för överstigande dokument.

Financials LiteFinancials BasicFinancials PlusFinancials PremiumFinancials Enterprise
Månatliga verifikat10 st.40 st.200 st.1000 st.Flexibelt
Överstigande verifikat15 kr/st.11 kr/st.10 kr/st.6 kr/st.Begär offer

Vill du veta mera om tilläggstjänsterna? Kontakta oss: kundservice@finago.com