Digital bokföring– ett bokföringsprogram för gemensam användning av företaget och redovisningsbyrån

Finago erbjuder Procountor – ett program som möjliggör en helt digital bokföring och som lämpar sig för gemensam användning mellan redovisningsbyrån och kundföretaget. Digital bokföring gör det möjligt att oavsett tid och plats sköta och följa upp företagets ekonomi. Detta gör processerna betydligt mer effektiva, i och med att de manuella arbetsuppgifterna automatiseras.

Digital bokföring är ett modernt sätt att sköta företagets ekonomi och erbjuder både kundföretaget och redovisningsbyrån

  • lönsammare affärsverksamhet
  • enklare vardag
  • effektivare processer
  • användarvänlighet
  • bättre kundservice

Molnbaserad bokföring möter den moderna användarens behov och löser problem som uppstår med traditionell bokföring, genom att effektivisera verksamheten och digitalisera arbetsprocesserna. Den digitala bokföringen avlägsnar flera överlappande arbetsuppgifter, då uppgifter som redan finns inte behöver skrivas ut och sedan sparas på nytt. Detta effektiviserar användningen och minskar kostnaderna.

Program för digital bokföring

Finago Procountor

Procountor – allt du behöver för företagets bokföring

Ett enkelt och pålitligt program för online bokföring, som du enkelt och snabbt kan börja använda. Procountor Financials är anpassat för olika behov och lämpar sig för gemensam användning av företaget och redovisningsbyrån. Läs mer.

Prova programmet kostnadsfritt