Traditionell ekonomistyrning – ett bokföringsprogram för intern användning i redovisningsbyrån och för medelstora företag

Finago erbjuder lösningar för traditionell ekonomistyrning med moderna verktyg. Traditionell ekonomistyrning lämpar sig för redovisningsbyråer som inte behöver ett gemensamt program med sina kunder.

Procountor Ledger – program för traditionell ekonomistyrning

Procountor Ledger är en enkel och kostnadseffektiv lösning för redovisningsbyråns interna bruk.

Den fungerar som molntjänst och har utvecklats särskilt för redovisningsbyråer. Procountor Ledger är alltid klar för användning, med vilken webbläsare som helst.

Procountor Ledger ger kunden tillgång till ekonomiuppgifterna med hjälp av rapporteringskoder.

Läs mer om produktens egenskaper och priserna