Procountor – ett heltäckande digitalt bokföringsprogram

Procountor tillhandahåller ett program och stöd för att utnyttja digital ekonomistyrning. Programmet fungerar via internet och innehåller alla funktioner som behövs. Det lämpar sig även för gemensam användning av företaget och redovisningsbyrån. Tjänstens prissättningen är flexibel eftersom den baserar sig på antalet verifikat.

Allt du behöver för webbaserad bokföring och fakturering

Procountor Financials är ett digitalt bokföringsprogram som möjliggör en helt webbaserad bokföring och fakturering. Det är snabbt att införa, även under en pågående räkenskapsperiod. Med programmet kan du bland annat skapa kundfakturor, hantera leverantörsfakturor, reskontra, bokföring och elektronisk arkivering samt följa upp företagets ekonomi. Samtidigt får du tillgång till bland annat en utskriftstjänst, skanningstjänst samt bankförbindelser. Heltäckande e-fakturaförbindelser kommer också snart.

Lösningen, d v s det digitala bokföringsprogrammet lämpar sig även utmärkt för gemensam användning av kundföretaget och redovisningsbyrån. Ingen separat avgift tas ut då redovisningsbyrån använder programmet, vilket betyder att redovisningsbyrån får avgiftsfri tillgång till systemet då kundföretaget använder Procountor Financials. Då båda två har tillgång till samma system blir det avsevärt enklare att dela bokföringsinformation. Även arbetsfördelningen blir enklare.

Procountor – ett digitalt bokföringsprogram

På den här sidan redogör vi för hur olika basprocesser inom ekonomistyrningen kan hanteras med hjälp av Procountor:

Kundfakturering i Procountor

Programmet Procountor omfattar alla verktyg som behövs för handläggningen av fakturor och försäljningstransaktioner. Fakturor kan antingen skapas en i taget eller effektivt i större satser. Det är enkelt att skicka fakturor från Procountor: fakturorna går ut från samma ställe oberoende av om de ska skickas till kunderna per post via utskriftstjänsten, som e-fakturor (kommande funktion) eller per e-post. Det behövs inget separat avtal med utskriftstjänsten utan dessa funktioner ingår i tjänsten.

Fakturor som skapats och skickats i Procountor sparas automatiskt för redovisningen och försäljningsreskontran. Försäljningsreskontran uppdateras automatiskt enligt de digitala kontoutdrag och referensgiron som hämtas från banken. Det är lätt att söka öppna försäljningsfakturor och betalningspåminnelser kan också skickas direkt via programmet. Fakturorna fördelas på kund- och produktregistret, vilket möjliggör en omfattande uppföljningsrapportering av försäljningen.

Leverantörsfakturor i Procountor

Med Procountor kan inköpsfakturor handläggas elektroniskt från början till slut. Fakturor kan tas emot i form av e-fakturor (kommande funktion) eller via en skanningstjänst, eller också kan de registreras manuellt. Vid registreringen överförs fakturorna till processen för godkännande, till redovisningen och till inköpsreskontran, där de inväntar betalning. I Procountor kan fakturorna godkännas smidigt och både de som attesterar och de som godkänner fakturorna kan utföra sina uppgifter behändigt direkt i systemet. På samma gång kan man lägga till uppföljningsobjekt, vilket ger viktig information som stöd för beslut.

Företag som använder Procountor behöver inget separat betalningsrörelseprogram, eftersom bankförbindelser ingår i programmet. Inköpsreskontran och redovisningen uppdateras automatiskt utifrån elektroniska kontoutdrag. Alla fakturor sparas i det elektroniska arkivet, och ifall inköpsfakturorna skannas in i systemet, behöver inköpsfakturor på papper inte arkiveras separat.

Reseräkningar i Procountor

Alla användare i kundföretaget kan göra upp reseräkningar i Procountor med hjälp av personliga användarnamn. Räkningarna godkänns och betalas direkt i Procountor. Sparade fakturor överförs också automatiskt till redovisningen och förvalda dimensioner (t.ex. projekt).

Bokföring i Procountor

Procountor automatiserar och effektiviserar företagets bokföring. Varje verifikat från försäljningsfaktura till kontoutdrag överförs automatiskt i samband med registreringen i redovisningen och tack vare den smarta automatiseringsfunktionen är redovisningen alltid uppdaterad. Procountors standardkontoplan och standardkonteringar och uppföljningsobjekten i den interna revisionen kan redigeras så att de motsvarar företagets behov. Bokföringsuppgifter och andra uppgifter som sparats i Procountor kan användas genast av alla användare inom ramen för personliga behörigheter. Programmet gör arbetet flexibelt såväl inom företaget som i samarbete med redovisningsbyrån.

Procountor genererar den resultaträkning och balansräkning som förutsätts i redovisningslagen, samt dagboken och huvudboken. Förutom basrapporterna ger systemet projektspecifika och liknande objektvisa redovisningsrapporter liksom jämförelserapporter.

Rapportering i Procountor

Procountor innehåller alla nödvändiga redovisningsrapporter och ett urval av rapporteringsegenskaper för ekonomistyrningen som stöd för ledningens arbete. Dessa är till exempel rapporter över transaktioner och betalningar. Det är enkelt att jämföra de ekonomiska siffrorna med föregående år och budgeten. De mångsidiga och aktuella rapporterna ger en bra bild av företagets ekonomiska situation och stödjer beslutsprocessen.

Läs mer om funktioner och prissättning

Prova kostnadsfritt!

Prova hur de olika basprocesserna inom ekonomistyrning fungerar i Procountor. Det är helt kostnadsfritt prova och du binder dig inte till något.

Beställ provkoder till din e-post »

Intresserad?

Här kan du smidigt lämna en företagsspecifik anbudsbegäran – vi kontaktar dig så snabbt som möjligt.

Lämna anbudsbegäran »