Digital ekonomistyrning – ett program för gemensam användning av kunden och redovisningsbyrån

Finago erbjuder ett program som möjliggör en helt digital ekonomistyrning och som lämpar sig för gemensam användning mellan redovisningsbyrån och kundföretaget. Digital ekonomistyrning gör det möjligt att oavsett tid och plats sköta och följa upp företagets ekonomi. Detta gör processerna för ekonomistyrning betydligt mer effektiva, i och med att de manuella arbetsfaserna automatiseras.

Digital ekonomistyrning är ett modernt sätt att sköta företagets ekonomi och erbjuder både kundföretaget och redovisningsbyrån

  • lönsammare affärsverksamhet
  • smidigare vardag
  • mer effektiva processer
  • användarvänlighet
  • bättre kundservice.

Digital ekonomistyrning svarar mot den moderna användarnas behov och löser problemen med traditionell ekonomistyrning genom att effektivisera verksamheten och digitalisera arbetsprocesserna. Den avlägsnar flera överlappande arbetsfaser, då uppgifter som redan finns, inte behöver skrivas ut och sedan sparas på nytt. Detta effektiviserar tidsanvändningen och minskar kostnaderna.

Program för digital ekonomistyrning

Finago Procountor

Procountor Financials – allt du behöver för företagets ekonomistyrning

Ett lätthanterligt och pålitligt program för digital bokföring, som du enkelt och snabbt kan börja använda. Procountor Financials är flexibelt för olika behov och lämpar sig för gemensam användning av företaget och redovisningsbyrån. Läs mer.

Prova programmet kostnadsfritt