Allt innehåll gällande ämnet: Revision

09.05.2018

Hotet är avvärjt – revisionsplikten återinförs inte

Trots Riksrevisionens rekommendation att återinföra revisionsplikten för de minsta aktiebolagen har regeringen beslutat att inte ta frågan vidare. Revisionsplikten ska...