EtusivuPartneriohjelmaSertifioituminen ja auktorisoituminen

Accountor Finagon partneriohjelmassa eteneminen

Accountor Finagon partneriohjelma on avoin kaikille tilitoimistoille ja ohjelmassa mukana oleva tilitoimisto voi osaamisen syventyessä edetä sertifioiduksi ja edelleen auktorisoiduksi partneriksi. Suoritetut kokeet osoittavat sähköisen taloushallinnon edellekävijyyttä ja kykyä palvella asiakkaita laadukkaasti.

Sertifioituminen Kulta-partneriksi

Eteneminen Kulta-tason partneriksi edellyttää verkossa tapahtuvan sertifiointikokeen suorittamista. Kokeessa testataan osaaminen Procountor-ohjelmiston käyttöönoton suorittamisessa, ohjelmiston eri toimintojen käytössä sekä raporttien asiakaslähtöisessä hyödyntämisessä. Lisäksi testataan yleistä sähköisen taloushallinnon osaamista.

Procountor Palkka-sertifiointikoe

Koe suoritetaan aina henkilökohtaisesti ja kokeen hyväksytysti suorittanut taloushallinnon osaaja saa myös henkilökohtaisen sertifikaatin. Kokeessa tarvittava osaaminen hankitaan Procountor-ohjelmiston käytön, Procountor Palkka -akatemiaan osallistumisen sekä ohjekirjan läpikäynnin avulla. Kokeeseen voi ilmoittautua helposti netissä.

Kokeeseen osallistuvalla henkilöllä tulee olla vähintään kolmen kuukauden kokemus Procountorin käytöstä tilitoimistokäytössä. Mahdollisen epäonnistuneen kokeen jälkeen koetta voi yrittää uudelleen kolmen kuukauden kuluttua.

Lisätietoja: myynti@finago.com

Henkilökohtaisen sertifiointikokeen vaatimukset

Koe suoritetaan aina henkilökohtaisesti ja kokeen hyväksytysti suorittanut taloushallinnon osaaja saa myös henkilökohtaisen sertifikaatin. Kokeessa tarvittava osaaminen hankitaan Procountor-ohjelmiston käytön, koulutuksiin osallistumisen sekä ohjekirjan läpikäynnin avulla. Kokeeseen voi ilmoittautua helposti netissä.

Sertifiointikokeen suorittaminen edellyttää partneriohjelmassa mukana olemista. Kokeeseen osallistuvalla henkilöllä tulee olla vähintään kolmen kuukauden kokemus Procountorin käytöstä tilitoimistokäytössä. Mahdollisen epäonnistuneen kokeen jälkeen koetta voi yrittää uudelleen kolmen kuukauden kuluttua.

Lisätietoja: myynti@finago.com

Auktorisoituminen Platina-partneriksi

Eteneminen Platina-tason partneriksi edellyttää kaksiosaisen auktorisointikokeen suorittamista. Koe on kaksiosainen siten, että kokeen ensimmäinen osa suoritetaan verkossa ja sen läpäisemisen jälkeen toinen osa suoritetaan henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa kokeessa testataan mm. Procountor-ohjelmiston esittely, raporttien hyödyntäminen ja valmiudet sähköisen taloushallinnon konsultointiin. Myös auktorisointikokeeseen voi ilmoittautua netissä.

Auktorisointikokeen vaatimukset

Koe suoritetaan aina henkilökohtaisesti ja auktorisointikokeen hyväksytysti suorittanut taloushallinnon osaaja saa myös henkilökohtaisen sertifikaatin. Kokeessa tarvittava osaaminen hankitaan Procountor-ohjelmiston käytön, koulutusten ja ohjekirjan avulla sekä tarjoamalla sähköisen taloushallinnon ratkaisuja asiakasyrityksille.

Auktorisointikokeen suorittaminen edellyttää partneriohjelmassa mukana olemista sekä aiempaa sertifiointikokeen hyväksyttyä suorittamista. Kokeeseen osallistuvalla henkilöllä tulee olla vähintään 12 kuukauden kokemus Procountorin käytöstä tilitoimistokäytössä. Mahdollisen epäonnistuneen kokeen jälkeen koetta voi yrittää uudelleen kuuden kuukauden kuluttua.

Lisätietoja: myynti@finago.com