Effektiviser regnskapsføringen med digitalt regnskapsprogram

Mens det tradisjonelt har vært slik at en bedrift og regnskapskontoret har benyttet hver sine systemer, tilbyr Procountor programvare som er skapt nettopp med tanke på å kunne brukes av bedrift og regnskapskontor i fellesskap – til beste for sluttresultatet.

Slik digitaliserer du regnskapskontoret

Når regnskapsprogrammet brukes av bedrift og regnskapskontor i fellesskap, blir samarbeidet og arbeidsdelingen enklere og mer fleksibel. Det blir slutt på papirflytting, informasjonsflyten blir bedre, teknologien gjør mye av den tidkrevende jobben og dermed får regnskapskontoret bedre forutsetninger får å yte service og rådgiving til sine kunder!

Bedriftene kan selv håndtere salgs- og leverandørfakturaer og andre bilag direkte i systemet, uten behov for fysisk lagring og uten den manuelle håndteringen som er nødvendig i tradisjonell bokføring. På samme måte har kundebedriften tilgang til alle rapporter og andre typer data direkte i programmet.

Dermed får kunde og regnskapskontor frigjort tid til å fokusere på kjernevirksomheten sin: Kunden kan bruke tiden og energien på å utvikle forretningsvirksomheten, mens regnskapskontoret kan innta en mer rådgivende rolle og tilby økonomistyringsbistand på høyt nivå.

Procountor gir fleksibilitet

Gjennom programvaren får begge parter tilgang til den samme informasjonen og regnskapstallene, og det er enkelt å få innsikt i selskapets økonomi uten å måtte sende papirer og bilag fram og tilbake hver måned. Arbeidsdelingen mellom bedrift og regnskapskontor er fleksibel og kan tilpasses i tråd med hvordan partene ønsker å jobbe.

  • Økonomistyringsrutinene blir enklere fordi informasjonsutvekslingen skjer digitalt og begge parter kan nyte effektene av forenklingen som et felles system innebærer.
  • Regnskapskontoret kan tilby kunden aktuelle rapportinformasjon og rådgiving om for eksempel effektivisering av bedriftens prosesser eller økonomiske situasjon uten behov for omfattende forarbeider og informasjonsinnhenting.
  • Selv om regnskapsføringen foregår eksternt, kan kundebedriften følge opp bokføringen og se for eksempel salgstall, kostnadsutvikling og likviditet direkte i systemet gjennom sine tilganger.
  • For regnskapskontoret gir Procountor mulighet til å få et dypere innblikk i en bedrifts økonomiske situasjon, noe som giri gode forutsetninger for å drive med rådgiving og utgjøre en faglig støttefunksjon for bedriftsledelsen. Analyse av rapporter, oppfølging og forslag til forbedringer kan potensielt løfte både kundebedriften og regnskapskontoret til et helt nytt nivå.

Prismodeller og samarbeidsmodeller

Prisingen av Procountor baserer seg på antall bilag. På denne måten betaler man for det man bruker, noe som vil speile selskapets virksomhet, og det kreves ingen investeringskostnader knyttet til løsningen.

Alle verktøy som regnskapskontoret og kundebedriften trenger er inkludert i denne prisen. Enkel tildeling av brukernavn og tilgangsrettigheter gjør det lett å administrere både hos kundebredrift og regnskapskontor.

Nivået på tilgangsrettigheter avtales partene imellom, og kan justeres på person- og funksjonsnivå. Oftest er målet å finne en samarbeidsmodell som er smidig og hvor man unngår dobbeltarbeid eller unødvendige prosesser. Samtidig minsker sjansen for at det oppstår feil, og oppsiden er både tid og penger spart. Arbeidsflyt for fakturaer er et godt eksempel, der målet er å få alle inn- og utgående fakturaer inn i systemet digitalt, for eksempel gjennom skanningstjeneste og e-faktura. Deretter kontrollerer regnskapskontoret alle konteringer og sjekker de automatiske konteringene, avstemmer månedlig og sørger for riktig innberetning av merverdiavgift.

Høres det interessant ut? Prøv Procountor gratis i et testmiljø!

Prøv Procountor helt uten kostnad i et demomilljø.

Prøv Procountor gratis!Finago Procountor