Finago Network

Integrer programvaren din med Finagos økonomistyringsprogramvare. Finago Network er et partnerprogram som er designet for all programvare som samhandler med Finago. Vi håper du vil slutte deg til oss!

Finago Network tilbyr programvarepartnere betydelige fordeler

Finago Network støtter virksomheten til Finagos programvarepartnere. Med partnerprogrammet tilbyr vi eksponering og samarbeid og skaper et bedre tilbud for våre kunder.

Finago Network tilbyr sine partnere betydelige fordeler, inkludert:

  • eksponering på Finagos nettsted
  • godkjent bruk av Finago Network -logoen i henhold til nivået
  • opplæring og konsultasjonstjenester knyttet til integrasjon og programvarebruk
  • mulighet for felles markedsføring
  • mulighet til å delta i arrangementer organisert av Finago
  • tilgang til partnergruppen
  • utnevnt kontaktperson ved Finago for å lette samarbeidet
  • kommersielt samarbeid på individuell basis i form av videresalg av provisjoner, for eksempel.

Finago Network består av tre nivåer: Integrator, Member og Partner. Jo høyere nivå, jo bedre fordeler.

 

Ordeler med Finago Network-partnernivåer Integrator Member Partner
Eksponering på Finagos nettsted navn beskrivelse utvidet beskrivelse
Godkjent bruk av Finago Network -logoen
Rabatt på trening og rådgivning 20 % 40 %
Mulighet for markedsføringssamarbeid avgifter kan påløpe
Arrangementer for nettverksbygging avgifter kan påløpe
Tilgang til partnergruppen
Utnevnt kontaktperson
Kommersielt samarbeid  som avtalt
Forutsetninger for partnerskap
Sikre kompatibilitet og brukeropplevelse dokumentasjon felles testing
Gjensidige kundebedrifter 5+ 50+
Etiske retningslinjer
Aksept av generelle vilkår og betingelser for partnerskap
Partnerskapsavtale

Lær mer om nivåene i Finago Network -partnerprogrammet.

Vil du slutte deg til Finago Network-partnerprogrammet?

Finago Network-partnerprogrammet er åpent for alle selskaper som tilbyr programvare som samhandler med Finago-produkter og oppfyller kriteriene for partnerprogrammet. En integrasjon som bruker API-grensesnitt eller en løsning som bruker overføringsdokumenter, er noen av eksemplene på samspillet mellom programvarer. Deltakelse i programmet er gratis.

Alle de tre nivåene i partnerprogrammet byr på betydelige fordeler, og du kan flytte fra ett nivå til et annet når forutsetningene er oppfylt. Partnerskapsnivået er programvarespesifikt.

Interessert i ytterligere detaljer? Lær mer stien banen til partnerprogrammet.