Nyheter

– Det er begynt å bli en dominerende trend at selskaper, spesielt i SMB-segmentet, går over til skybaserte løsninger. For å si det forsiktig, sier høyskolelektor ved BI Bo Hjort Christensenr. Les mer i bloggen

Les Mer

Omfanget av styreansvarsaker har økt de senere årene. Det personlige styreansvaret har gått fra å være et snevert unntak, til at dette nå nærmest er det vanlige. Mange sitter som styremedlemmer uten å være bevisst på den risikoen de eksponerer seg for. Webinaret omhandler aksjelovens erstatningsregel med gjennomgang av erstatningsvilkår og utmåling. Kursholder: Ida Sandbakken, Advokat, […]

Les Mer

Økt digitalisering i samfunnet har ført med seg økt fokus på vern av personopplysninger. Det er blitt veldig mye enklere å samle inn, prosessere, lagre og videreselge opplysninger. EUs nye forordning GDPR skal styrke innbyggerne og alle som behandler personopplysninger får et større ansvar. Les mer i bloggen

Les Mer

Vi er nå Accountor Finago AS. Navnendringen er som følge av sammenslåingen av Accountor Groups bedrifter, Procountor og Tikon. Vår operasjon, tjenester og produkter fortsetter som tidligere med et sterkt ønske om å betjene deg på beste måte med Procountor Financials og Ledger. Selv om vi nå er Accountor Finago, er vi den samme bedriften og de […]

Les Mer

Selv om hverdagen digitaliseres og robotiseres mer og mer, er det likevel noen grunnleggende menneskelige fremtidstrender du bør ha i bakhodet når du skal ansette nye medarbeidere. Eller lede eksisterende. Les mer i bloggen

Les Mer

Webinaret tar for seg risikoområder knyttet til inntekter i ulike bransjer, kundefordringer og styring av kapitalbinding i kundefordringer. Kurset er praktisk rettet. Første hoveddel omfatter hovedprinsipper for inntektsføring. Det vektlegges spesielt å illustrere problemstillinger knyttet til inntektsføring med en case hentet fra ulike bransjer, og illustrere spesielle risikoområder. Den andre hoveddelen omfatter vurdering av kundefordringer […]

Les Mer

Historien om Kviknehytta AS er en klassisk fortelling fra den digitale transformasjonen av norske bedrifter. Tynset-selskapet jobber med noe så analogt som treverk og husbygging, men har sett store fordeler ved å digitalisere deler av driften og spille på lag med ny teknologi. Det frigjør tid, krefter og kreativitet. Les mer i bloggen

Les Mer

  Vi vil gjøre en oppdatering i systemet som starter fredag 24.11.2017 klo 20:00 mellom søndag 25.11.2017 kl 15:00. Procountor vil da være utilgjengelig i dette tidsrommet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Les Mer