Effektiviserende regnskapssystem for felles bruk av regnskapsbyrå og bedrift

Med hjelp av et elektronisk og skybasert regnskapsprogram har bedrift og regnskapskontor tilgang til den samme informasjonen. Da er det ikke lenger nødvendig å sende papirer fram og tilbake. Kommunikasjonen blir mye enklere i et slikt samarbeid, hvilket også fører til bedre kvalitet og service fra regnskapskontoret.

Enklere samarbeid med regnskapskontoret

Mens det tradisjonelt har vært slik at en bedrift og regnskapskontoret har benyttet hver sine systemer, tilbyr Procountor programvare som er skapt nettopp med tanke på å kunne brukes av bedrift og regnskapskontor i fellesskap – til beste for sluttresultatet.

Et papirløst samarbeid

Gjennom Procountor har bedriften og regnskapskontoret alltid tilgang til den samme informasjonen. Alle kundefakturaer sendes fra Procountor, leverandørfaktura kommer inn i Procountor, og alle kvitteringer og bilag lagres i det samme systemet. Når kontobevegelser kommer direkte inn i programmet, trenger verken bilag eller fysiske fakturaer å sendes separat til bokføreren. Bedrift og regnskapskontor frigjør dyrebar tid til å kunne diskutere selve innholdet bak tallene og hvilken praktisk og strategisk betydning de har for bedriftens virksomhet. Mindre papirflytting, mer rådgiving.

Fleksibel arbeidsdeling

Procountor bidrar til en mer fleksibel arbeidsflyt mellom bedrift og regnskapskontor. Hvordan denne flyten skal settes opp i Procountor er i seg selv fleksibelt og kan tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Hvordan regnskapsopplysningene deles og hvordan arbeidsdelingen skal være kan enkelt endres direkte i systemet.

Når regnskapsbyrået blir din økonomisjef

Når man tar i bruk et elektronisk og nettbasert regnskapsprogram, kan regnskapskontoret få rom for å tilby nye og bedre tjenester. Bedriften selv har enkel tilgang på alle former for økonomiske data direkte i programvaren, slik som siste måneds resultater, konkrete opplysninger knyttet til et produkt eller viktige økonomirapporter. Dermed kan kommunikasjonen med regnskapskontoret handle mindre om manglende bilag og kvitteringer, og mer om økonomistyring og annen finansiell rådgivning.
Tidsbesparelser og en mer effektiv arbeidsform kommer alle til gode. Regnskapskontoret får det letter når alle fakturaer og andre bilag kommer rett inn i systemet til riktig tid, og kan generelt dra nytte av automatiseringer knyttet til selve bokføringen. Det gjør også at sjansen for manuelle feil minsker. Denne effektiviseringen av arbeidet gjør at regnskapsbyrået i større grad kan innta rollen som rådgiver og økonomiansvarlig for sine kunder.

Å bytte regnskapsbyrå

Bedrifter som velger å benytte Procountor kan enkelt bytte regnskapskontor. Det er bare å opprette eget brukernavn for det nye regnskapskontoret i selskapets eksisterende miljø i programvaren. Så fort tilgangen er på plass kan de begynne arbeidet.