For bedrifter

Programvare for økonomistyring

Vi hjelper våre kunder med å få bedre kontroll over økonomien.

Procountor programvare er en skybasert løsning for økonomistyring og regnskap. Vi tilbyr et komplett sett av verktøy for en fleksibel elektronisk løsning. Løsningen er utviklet for å møte SMB markedets allsidige behov.

Komplett løsning for din bedrift

Procountor hjelper deg å ta steget inn i en verden med elektronisk økonomistyring i ett steg! En enkelt avtale gir deg tilgang til den komplette løsningen; alt fra fakturering, skanning og mottak av faktura, betaling til regnskap og rapportering. Procountor er også ideell med tanke på arbeidsdeling mellom regnskapsfører og kunde.

Effektiv og fleksibel løsning

Procountor, som nettbasert økonomistyringsverktøy er tilgjengelig når som helst – hvor som helst. Det er svært raskt å komme opp å gå på løsningen. Du trenger ikke å tenke på ting som installasjon, oppgraderinger, sikkerhetskopier eller liknende. Vi tar oss av alle disse tingene automatisk. Sikkerheten er ivaretatt på lik linje med bankenes online løsninger.

Med Procountor har du en enkel prisstruktur å forholde deg til. Du velger mellom tre pakker, og blir fakturert i etterkant avhengig av bruken. I pakkene har du en bestemt mengde transaksjoner gratis.

Økonomistyringsinformasjon blir matet inn i Procountor kun en gang, og informasjonen er så tilgjengelig for alle som er satt opp med tilstrekkelige brukerrettigheter umiddelbart. Gode rapportpakker er på plass for å gi et alltid oppdatert bilde av bedriftens økonomiske ståsted. Programvaren legger også til rette for optimal og fleksibel arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører.