Komplett system for bedriftens økonomistyring

Procountor Financials hjelper deg å ta steget inn i en verden med nettbasert økonomistyring i ett steg!

Vi hjelper våre kunder med å få bedre kontroll over økonomien

programvare for økonomistyring

Procountor programvare er en skybasert løsning for økonomistyring og regnskapsføring. Vi tilbyr et komplett sett av verktøy for en fleksibel nettbasert løsning.

Det er utviklet for å møte SMB-markedets allsidige behov.

Komplett løsning for din bedrift

Procountor hjelper deg å ta steget inn i en verden med nettbasert økonomistyring i ett steg! En enkelt avtale gir deg tilgang til den komplette løsningen; alt fra fakturering, skanning og mottak av faktura, betaling til regnskap og rapportering. Procountor er også ideell med tanke på arbeidsdeling mellom regnskapsfører og kunde.

finago procountor komplett økonomistyring for bedrifter

Effektiv og fleksibel løsning

Procountor, som nettbasert økonomistyringsverktøy er tilgjengelig når som helst – hvor som helst. Det er svært raskt å komme i gang med løsningen. Du trenger ikke å tenke på ting som installasjon, oppgraderinger, sikkerhetskopier eller liknende. Vi tar oss av alle disse tingene automatisk. Sikkerheten er ivaretatt på lik linje med bankenes online løsninger.

Med Procountor har du en enkel prisstruktur å forholde deg til. Du velger mellom 4  pakker, og blir fakturert i etterkant avhengig av bruken.

All informasjon blir matet inn i Procountor kun en gang, og informasjonen er tilgjengelig for alle som er satt opp med tilstrekkelige brukerrettigheter umiddelbart. Gode rapportpakker er på plass for å gi et oppdatert bilde av bedriftens økonomiske situasjon. Programvaren legger også til rette for optimal og fleksibel arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører.

Les mer om Procountor programvarets funksjoner og prising »