Regnskapsføring programvare

Procountor er utviklet for effektivisere regnskapsrutiner og forbedre samarbeidet mellom regnskapsbyrå og bedriftskunde. Regnskapet genereres automatisk på grunnlag av den enkelte bedrifts standardkontoer, standardposteringer og interne regnskapsdimensjoner.

I løsningen kan det settes opp en arbeidsdeling mellom bedrift og regnskapsfører. Denne kan tilpasses de enkelte behov, og ulik funksjonalitet styres av brukerrettigheter.

Samarbeidet mellom regnskapskontor og kunde blir tettere ved at begge parter har tilgang til samme oppdaterte økonomiske data og rapporter.

Med Procountor slipper man unna dobbeltarbeid som regnskapsbransjen har vært nødt til å utføre tidligere. Nå godkjennes og arkiveres bilag i en operasjon og av en person, noe som sparer begge parter for mye tid, og både kunde og regnskapskontor kan derfor fokusere på sin kjernevirksomhet – kunden på sin virksomhet og regnskapskontoret på å levere finansielle tjenester av høy kvalitet.

Regnskapsføring

Norsk standard kontoplan
Regnskap bak alle bilag
Automatisk regnskap basert på fleksibelt definerbare standardposteringer
Beregning av merverdiavgift
Kostnadsberegning basert på fleksibelt definerbare dimensjoner (som f.eks avdeling eller prosjekt)
Håndtering av journalbilag og regnskap
Periodiseringsfunksjon
Regnskapsrapporter
  • Resultat- og balanserapport (også med sammenlikningstall)
  • Reskontrorapport
  • Hovedbok
  • Saldobalanse
  • Rapport for dimensjoner (som f.eks avdeling eller prosjekt)
  • Budsjettoppfølging
  • MVA rapporter
Saldospesifikasjoner