Faktura programvare

Elektronisk fakturering

Procountor kan hjelpe deg med å bli bedre på fakturering og sikre dine inntekter. Vi har alle verktøy som trengs for å håndtere fakturaer og salgstransaksjoner. Fakturaer kan lages én og én eller effektivt i større volum. Systemet kan også håndtere innkjøpsfakturaer og godkjenning av disse.

Det er veldig enkelt å sende fakturaer fra Procountor. Fakturene går fra samme sted uavhengig av om de skal sendes til kundene per post via utskriftstjenesten, som elektroniske fakturaer (altså e-fakturaer/EHF) eller per e-post.

Vår integrasjon mot bank gjør at du til enhver tid har full kontroll over hvilke av dine fakturaer som er betalt og hvilke som er uoppgjorte. Du kan enkelt sende purringer og inkassovarsler fra løsningen.

Fakturene som er laget og sendt i Procountor lagres automatisk for regnskapet og salgsreskontroen. Salgsreskontoren oppdateres automatisk i samsvar med de elektroniske kontoutskriftene og refernasegiroene som hentes fra banken.

Det er lett å søke etter åpne salgsfakturer og du kan enkelt sende betalingspåminnelser direkte via programmet. Fakturaene fordeles på kunde- og produktregisteret som også gjør det mulig med en omfattende oppfølgingsrapportering av salg.

Alle innkjøpsfakturaer kommer direkte inn i løsningen enten de blir sendt på post, e-post eller EHF – slik kan du få en papirløs hverdag. Alle fakturaer lagres i det elektroniske arkivet, og det er ikke noe behov for å lagre papirbilag uansett om innkjøpsfakturaene har kommet inn som e-fakturaer eller om de har blitt automatisk skannet inn.

Det legges opp et hierarki for kontroll og godkjenning som kan bestemmes av den enkelte bedrift. Betaling av fakturaene gjøres deretter direkte i samme løsning, uten at du trenger å logge deg inn i nettbanken. Det kan settes opp standardkontering og standard dimensjoner på leverandør eller produkt, slik at konteringen skjer automatisk.

Salgsfaktura og ordrebehandling

Opprett salgsfakturaer

 • Opprett fakturaer enkeltvis
 • Opprett fakturaer gruppevis
 • Avtalefakturering
 • Massefakturering

Send salgsfakturaer

 • Send fakturaer som EHF/elektronisk faktura
 • Send fakturaer på e-post
 • Send fakturaer i posten ved hjelp av utskriftstjenesten
 • Mulighet for å legge til vedlegg til salgsfakturaer (alle typer)
 • Mulighet for å manuelt skrive ut fakturaer og send papirkopier

Liste over åpne salgsfakturaer

 • Automatisk oppdatering av reskontro ved betaling med KID
 • Opprett og send purringer og inkassovarsel
 • Send ordrebekreftelser og tilbud
 • Konverter en eller flere ordre til faktura

Oppdater kunde- og produktregistrene

 • Grunnleggende administrasjon av kundeforhold (CRM)

Salgsrapporter

Delfakturering

Legg til din egen logo på fakturaene som sendes

Kjøpsfaktura

Fakturabehandling- og regnskapstjenester

 • Motta elektroniske fakturaer/EHF
 • Motta fakturaer gjennom skannetjenesten (faktura på papir/post og e-post)
 • Mulighet for å registrere fakturaer manuelt

Kontroll og godkjenning av innkjøpsfakturaer

 • Sirkulasjon for kontroll og godkjenning på flere nivåer

Liste over åpne fakturaer

 • Betale fakturaer
 • Automatisk postering av betalinger

Oppdatering av leverandør- og produktregistre

Kjøpsrapport