Fordeler med programvaren Procountor

Procountor brukes nå av mer enn 120.000 små og mellomstore bedrifter og mer enn 1400 regnskapskontorer i Norden. For bedrifter som er representert i flere av disse landene er det en stor fordel å bruke samme løsning på tvers av landegrensene. Procountor har omfattende lokale tilpasninger til lover og beste praksis i det enkelte land.

Tilgjengelig i skyen

Procountor hjelper deg å ta steget inn i en verden med elektronisk økonomistyring i ett steg! En enkelt avtale gir deg tilgang til den komplette løsningen; alt fra fakturering, skanning og mottak av faktura, betaling til regnskap og rapportering. Procountor er også ideell med tanke på arbeidsdeling mellom regnskapsfører og kunde.

Papirløs hverdag – få fakturaene rett inn i økonomisystemet og betal dem der

 • Procountor tilbyr en helautomatisk løsning hvor fakturaene kommer inn, godkjennes og betales fra samme system.
 • Dette gjelder enten fakturanen er sendt som e-faktura, på e-post eller med trandisjonell post.
 • I Procountor kan fakturaene godkjennes smidig og godkjennings nivå og rekkefølge bestemmes av den enkelte bedrift. Bedrifter som benytter Procountor trenger ikke noe annet system for betaling, siden bankforbindelser er en integrert del av løsningen.
 • Innkjøpsreskontoren og regnskapet oppdateres automatisk med utgangspunktet i elektroniske kontoutskrifter.
 • Alle fakturaer lagers i det elektroniske arkivet, og det er ikke noe behov for å lagre papirbilag uansett om innkjøpsfakturaene har kommet inn som e-fakturaer eller om de er skannet inn.

Samme løsning – samme data

Procountor er et program som gjør hele økonomistyringen elektronisk. Her arbeider både bedriften og regnskapskontoret i samme løsning med samme data. Arbeidet med for eksempel fakturaer gjøres derfor bare en gang.

Programvaren har funksjoner som fakturering, innkjøpsfakturabehandling, reskontro, regnskapsføring og finansiell rapportering. Med Procountor får du også elektronisk faktura/EHF, utskriftstjeneste, skannetjeneste og elektronisk kommunikasjon med bankene. Gode rapportpakker er på plass for å gi et alltid oppdatert bilde av bedriftens økonomiske ståsted. Programvaren legger også til rette for optimal og fleksibel arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører. Kort sagt alt du trenger til moderne økonomistyring.

Den skybaserte løsningen gir deg kontroll på økonomien uansett hvor du er. Med Procountor kan du betale regninger og følge opp dine salgsfakturaer når du er på reise, på hytta eller på vei til kontoret. Alt du trenger er tilgang til internett.

Best på likviditetsstyring

 • Du får en unik kobling mellom bank, fakturering og regnskap.
 • Procountor er fullintegrert mot bank, slik at både betalinger og informasjon om konti er tilgjengelig.
 • Bedriften oppretter selv salgsfakturaer, godkjenner fakturaer og betaler regninger. Bedriften kan når som helst se på rapporter, ha full kontroll på sin økonomi og sikre sine inntekte.

Les mer om integrasjoner og bank koblinger

Rapportering

 • Procountor inneholder alle nødvendige regnskapsrapporter og et stort utvalg som sikrer god økonomistyring.
 • Programmet inneholder blant annet kunde- og produktspesifikke rapporter, rapporter over pengeoverføringer og betalinger.
 • I tillegg har løsningen rapporter for den interne revisjonen for oppfølging av prosjekter og kostnadssteder.
 • Det er enkelt å sammenlikne de økonomiske tallene med tidligere år og med budsjettet. Rapportene gir et bilde av bedriftens økonomiske situasjon og gir beslutningsstøtte

Les mer om rapporteringsfunksjoner

Vi oppdaterer og hjelper deg

Det er lett å komme i gang med programvaren. Du kan selv legge inn nye brukere på Procountor uten ekstra kostnad, og slik gjøre programvaren tilgjengelig for dine medarbeidere eller andre som trenger det. I tillegg tilbyr vi deg gratis kundeservice og online brukerveiledning.

Du trenger ikke å tenke på ting som installasjon, oppgraderinger, sikkerhetskopier eller liknende. Vi tar oss av alle disse tingene automatisk. Sikkerheten er ivaretatt på lik linje med bankenes online løsninger. Systemet er installert i et datasenter, og vi har ivaretatt din sikkerhet. Dine data er sikret med tanke på lagring og backup.

Prøv programmet gratis i testmiljø

Prøv Procountor programmet gratis!

Prøv Procountor nå helt uten kostnad, ingen binding.

Bestill gratis demokoder » »