Grunnet strengere krav til godkjenning av betalinger og hvem som utfører disse, slik beskrevet i Hvitvaskingsloven §13, har DNB innført nye regler for godkjenning av betalinger som sendes banken fra regnskapssystemer.

Kravet går direkte på bankene som må sørge for at alle betalinger utføres av de som har autorisasjon til å gjøre dette i henhold til avtalen med banken.

DNB vil fra 01.juli 2020 starte med prosessen i å kreve godkjenning i nettbanken av betalinger som er sendt fra ERP-systemer (Procountor). Også kalt ‘Regnskapsgodkjente betalinger’. Alle kunder blir ikke satt på denne ordningen samtidig, så man vil nødvendigvis ikke merke endringen med én gang i juli, men DNB melder at det kan forventes at alle er på ordningen til 01. desember 2020. Tidligere fikk vi beskjed om at alle kunder vil bli påvirket fra og med 01. juli, men vi har nå altså fått beskjed om at 01.juli kun er starten på overføring av kunder til denne ordningen. Vi ber om at kunder ser over betalinger i nettbanken og at disse blir trukket.

     For godkjenning i DNB nettbank, instruks for å gi andre, f.eks regnskapsfører, tilgang til å godkjenne i nettbanken:

  • Først må kunde/klient legge til regnskapsfører som bruker i nettbanken. Det gjøres under Administrasjon –> Ny, endre, slette bruker. Jeg vil legge til ny bruker.
  • Deretter må det gis rettigheter på konto og divisjon. Administrasjon –> Rettigheter: Konto. Her tildeler man alle rettigheter på konto på den spesifikke brukeren (regnskapsføreren). Deretter går man til Administrasjon –> Rettigheter: Divisjoner. Her velger administrator divisjonen man skal godkjenne filer på, og gir alle rettigheter til bruker (regnskapsfører).


Andre banker:

  • Sparebankt 1: Vi har også mottatt en oppdatering fra Sparebank1 hvor de melder at de vil komme tilbake til krav om godkjenning i nettbanken i løpet av høsten, informasjon rundt hvordan dette påvirker godkjenningsrutiner og instruks på hvordan man godkjenner i nettbanken vil bli sendt over av banken så snart de har dette klart.
  • Handelsbanken: Foreløpig har vi fått signaler om at godkjenning i nettbank er gjeldende i Sverige, vi har kontaktet Handelsbanken i Norge for å få informasjon rundt tankene på dette her i landet. 
  •  Nordea: Banken her er også kontaktet for kommentar i forhold til om det blir noen endringer i deres rutiner på dette området.