Grunnet strengere krav til godkjenning av betalinger og hvem som utfører disse, slik beskrevet i Hvitvaskingsloven §13, har DNB innført nye regler for godkjenning av betalinger som sendes banken fra regnskapssystemer.

Kravet går direkte på bankene som må sørge for at alle betalinger utføres av de som har autorisasjon til å gjøre dette i henhold til avtalen med banken.

 

  • DNB har nå aktivert ettergodkjenning for de som ble kunder av banken etter 14.11.2019; disse må inn i nettbanken og godkjenne en gang til etter at filen/betalingen er sendt over fra regnskapssystemet. Disse kundene vil allerede være informert om dette når de bestiller bankintegrasjon.

 

  • For kunder som er meldt inn før 14.11.2019 vil dette kravet også bli gjeldende fra og med 01.07.2020.

 

  • Videre jobbes det nå med å se på en automatikk som sørger for at godkjenning inne i regnskapssystemene blir gjort av autorisert personell i henhold til bankavtalen, og at denne informasjonen foreligger i filen som sendes banken. Accountor Finago AS er i dialog med  DNB om dette for Procountor programvare, det vil komme nærmere informasjon når man har fått sett mer på hvilke muligheter som finnes her.

 

  • Øvrige banker har foreløpig ikke meldt endringer.