Bakgrunn: Grunnet strengere krav til godkjenning av betalinger og hvem som utfører disse, slik beskrevet i Hvitvaskingsloven §13, har DNB innført nye regler for godkjenning av betalinger som sendes banken fra regnskapssystemer.

Kravet går direkte på bankene som må sørge for at alle betalinger utføres av de som har autorisasjon til å gjøre dette i henhold til avtalen med banken.

Alle betalinger som sendes fra Procountor vil fra 01.12.20 måtte ettergodkjennes i nettbanken også.

Prosessen med betaling i Procountor er fortsatt den samme, men etter at man har trykket for betaling i Procountor må man gå inn i nettbanken og godkjenne betalingen der også. Betalinger overføres på forfallsdato så det er viktig at man går og godkjenner i nettbanken på forfallsdato.

DNB har sendt instruks under for hvordan man legger til flere godkjennere i nettbanken, vi har bedt om det samme fra Sparebank1 og vil legge ut dette også så snart vi har det.

For godkjenning i DNB nettbank, instruks for å gi andre, f.eks regnskapsfører, tilgang til å godkjenne i nettbanken:

  1. Først må kunde/klient legge til regnskapsfører som bruker i nettbanken. Det gjøres under Administrasjon –> Ny, endre, slette bruker. Jeg vil legge til ny bruker.

  2. Deretter må det gis rettigheter på konto og divisjon. Administrasjon –> Rettigheter: Konto. Her tildeler man alle rettigheter på konto på den spesifikke brukeren (regnskapsføreren). Deretter går man til Administrasjon –> Rettigheter: Divisjoner. Her velger administrator divisjonen man skal godkjenne filer på, og gir alle rettigheter til bruker (regnskapsfører).

 

–        Andre banker:

     Andre banker har ikke gitt endelig svar på hvordan de vil møte kravet om strengere kontroll på hvem som godkjenner enda, men vi oppdaterer disse også så snart vi har det.