Derfor bør du velge individuell pensjonssparing (IPS)

Norske myndigheter har gjort det langt gunstigere å spare til egen pensjon, men er du selvstendig næringsdrivende kan det hende andre ordninger enn IPS er bedre.

Norske pensjoner, både private og offentlige, har vært under press de siste årene. Ingen vet hvordan den offentlige pensjonsutbetalingen vil se ut i fremtiden, og for de offentlige ansatte er ordningen strammet noe inn. Les mer på bloggen.