Procountor - ystävällinen taloushallinnon ohjelmisto

Vi vil gjøre en oppdatering i systemet søndag 02.07.2017 som starter 22:00.
Oppdateringen tar ca. 4 timer. Procountor vil da være utilgjengelig i dette tidsrommet.

Vi beklager ulempene dette medfører.