Procountor - ystävällinen taloushallinnon ohjelmisto

Vi vil gjøre en oppdatering i systemet søndag 25.06.2017 som starter 13:00.
Oppdateringen tar ca. 12 timer. Procountor vil da være utilgjengelig i dette tidsrommet.

Vi beklager ulempene dette medfører.