PiiMega® ForestPro

Ohjelmiston kuvaus

PiiMega® ForestPro on puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetty modulaarinen ERP -ratkaisu.

PiiMega® ForestPro mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan, reaaliaikaisen korjuu- ja kuljetuslogistiikan sekä toimitettavan puun kustannusten, volyymien ja tuottojen reaaliaikaisen seurannan.

PiiMega® ForestPro tarjoaa kattavat työkalut koko toimintoketjun hallitsemiseen leimikon suunnittelusta ja metsänomistajan puiden hinnoittelusta aina toteutuneen hakkuun jälkeisiin metsämaksuihin, urakoitsijatilityksiin ja puun myyntiin. Toiminnan kuluja seurataan reaaliaikaisesti ja tarvittaessa tapahtumia voidaan jäljittää jopa vuosien taakse.

PiiMega® ForestPron mahdollisuudet eivät rajoitu tukkipuun hallintaan, vaan se tarjoaa nykyaikaiset työkalut myös esim. energiapuun toimitusketjun hallintaan.

Järjestelmä on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja se tarjoaakin monia arkipäivän rutiineja helpottavia toimintoja.

Integraation kuvaus

PiiMega® ForestPro:sta löytyy integraatio sekä Procountoriin että Tikoniin. PiiMega® ForestPro:sta siirtyvät myynti- ja ostolaskutiedot valmiiksi tiliöityinä rajapinnan kautta taloushallinto-ohjelmaan.

Procountor rajapinta

Rajapinnan avulla automaattisesti liikuteltavat tiedot sovitaan asiakaskohtaisesti. Myyntilaskujen osalta siirretään aina itse lasku, koska myyntireskontra on Procountorissa. Myyntilaskut voidaan siirtää joko tiliöintien kanssa tai Procountor voi muodostaa tiliöinnin automaattisesti, jolloin tiliöintejä ei tarvitse siirtää. Myyntilaskut voidaan lähettää asiakkaille ForestPro:n laskutustoiminnolla (paperilasku & elasku) tai siirtää laskuaineisto lähetettäväksi Procountorista.

Ostojen puolella voidaan minimissään siirtää tiliyhteenvedot, laajimmillaan ostolaskut riveineen, tiliöinteineen ja hyväksyntätiedolla. Ostolaskujen vastaanotto tapahtuu yleensä Procountorissa. Ostolaskujen kierrätys hyväksyntämenettelynä voidaan tehdä joko ForestPro:ssa tai Procountorissa. Mikäli hyväksyntä tehdään ForestPro:ssa, siirtyy lasku valmiiksi hyväksyttynä Procountoriin. Ostoreskontra voi olla ForestPro:ssa tai Procountorissa.

Procountor API:n saa käyttöönsä ottamalla yhteyden PiiMegaan. Tämän jälkeen PiiMega sopii asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti mitä tietoja halutaan siirtää. API:n käyttöönotto vaatii PiiMegan päässä asiakaskohtaista konsultointi-/ohjelmointityötä. Lisäksi asiakkaan tulee tehdä omassa Procountor-ympäristössään normaalit API:n käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet (käyttöasetusten päivitys ja uuden käyttäjätunnuksen luonti API:a varten).

Kysy lisää tietoa!

+358 40 1802 400

info@piimega.fi

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä ohjelmistokumppaniin

Toivon yhteydenottoa *: