Accountor Finagon ohjelmistokumppanit

Toimiala
Ratkaisualue
Integraation toteutus
Tuotelinja
partner
Accuna

Accuna on monipuolinen liiketoiminnan suunnittelun, raportoinnin ja ennustamisen ohjelmisto, joka tuo automaattisuutta, tehokkuutta ja ymmärrettävyyttä liiketoiminnan johtamiseen. Ohjelmisto sopii mainiosti sekä yritysten omaan että tilitoimistojen asiakaskäyttöön yrityskoosta riippumatta.

partner
AREX Laskurahoitus

AREXilla myyt laskusi vaivattomasti ja parhaimmillaan saat rahat tilille vuorokauden sisällä. Laskun myyminen vähentää pitkien maksuaikojen ja -viiveiden tuomaa kassapainetta. Samalla saamisten luottoriski siirtyy pois yritykseltä. Palvelu on saatavilla kaiken kokoisille yrityksille ja toimialoille.

partner
Finadeck

Virtaviivaista ja kehitä raportoinnin sekä talousjohtamisen prosesseja Finadeckilla. Yhdistä taloutta ja operatiivista liiketoimintaa koskeva data, rakenna, visualisoi ja automatisoi haluamasi raportit halutuille henkilöille ja laadi budjetit, ennusteet sekä skenaariot ketterästi.

partner
Finazilla

Finazilla on tehokas ja helppo ratkaisu budjetointiin, raportointiin ja jatkuvaan liiketoiminnan suunnitteluun. Finazilla on tarkoitettu työkaluksi kaikenkokoisille yrityksille, joille talouden suunnittelu ja sen aktiivinen seuranta ovat osa päätöksentekoa.

partner
Fuusor

Fuusor on kustannustehokas Business Intelligence -pilvipalvelu tiedolla johtamisen ja suunnittelun tueksi. Käyttäjä saa yhdellä työkalulla käyttöönsä kaiken liiketoimintatiedon valmiiksi kerättynä, jalostettuna ja visualisoituna halutussa muodossa.

partner
Jackbot

Jackbot nostaa tiedon avulla tilitoimiston suorituskyvyn uudelle tasolle tarjoamalla Procountorin ympärille rakennettua kokonaisvaltaista tiedolla johtamisen palvelua. Palvelu mahdollistaa tilitoimistojen oman toiminnan laadun ja asiakaskokemuksen kehittämisen.

partner
Jydacom

EVRY toimittaa maankuulut JYDACOM-tietojärjestelmät rakennusalalle. JYDACOM sisältää tarjouslaskennan, rakennustuotannon, palkkojen laskennan ja taloushallinnon kokonaisuudet. Taloushallinnon ytimenä toimii Procountor-ohjelma.

partner
Koho

Koho on pilvipalveluna toteutettu asiantuntijayritysten toiminnanohjausjärjestelmä. Kohon avulla voi laskuttaa helposti tuntityöt, projektit, sopimukset sekä kirjata työaikaa.

partner
Membook

Membook on nykyaikainen, turvallinen ja helppo tapa yhdistyksille ylläpitää jäsenrekisteriä ja hoitaa laskutus. Membookissa ylläpidettävä jäsenrekisteri vastaa GDPR:n vaatimuksia.

partner
Procountor Kassaturva

Procountor Kassaturvan avulla rahoitat kaiken kokoiset myyntisaatavat saaden rahat myyntisaatavista viipymättä tilille. Palvelussa voi itse valita, milloin ja paljonko rahoitusta hyödyntää. Procountor Kassaturva on Accountor Finagon kanssa yhteistyössä kehitetty palvelu, jonka PURO Finance tuottaa.

partner
Ropo – Muistutus- ja perintäpalvelut

Ropon muistutus- ja perintäpalvelut on vaivaton ja tehokas tapa erääntyneiden saatavien huomauttamiseen, kotiuttamiseen ja luottotappioriskin pienentämiseen. Ropon muistutus- ja perintäpalvelut on integroitu Procountoriin.

partner
Svea – Perintäpalvelut

Svea tarjoaa tehokkaan, mutta asiakassuhteita vaalivan huomautus- ja perintäpalvelun, joka on integroitu Procountoriin.

partner
Taimer

Myynnin CRM, projektinhallinta, laskutus, sekä tiimi- ja asiakasviestintä yhdessä ratkaisussa, jossa kaikki ominaisuudet keskustelevat saumattomasti keskenään. Johda toimintaasi reaaliaikaisen tiedon pohjalta helppokäyttöisellä ja visuaalisella ohjelmistolla, jolla voit yksinkertaistaa työnteon.

partner
ValueFrame

ValueFrame on projekti- ja asiantuntijatyön toiminnanohjausjärjestelmä, joka yhdistää tarjouskannan hallinnan, tehtävienhallinnan, työajanseurannan sekä laskutuksen. ValueFrame on erityisen suosittu tilitoimistoissa sekä suurissa asiantuntijayrityksissä.

partner
Visma Duetto

Visma Duetto muistutuspalvelu tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon yrityksen omalle maksumuistutukselle ja takaa ammattimaisen prosessin erääntyneiden saatavien hoitamiseen. Palvelu on tarkoitettu Procountor -käyttäjälle, jolla on avoimia laskuja.

partner
Visma Severa

Visma Severa on asiantuntijayritysten asiakas- ja projektinhallintajärjestelmä. Severassa voi hoitaa myynnin, resursoinnin, tehtävienhallinnan, työajanseurannan sekä laskutuksen. Yhdistämällä Severan Procountoriin saa vaivattomasti siirrettyä tiedot toiminnanohjauksesta taloushallintoon.

member
4Straction   

Kokonaisvaltainen johtamisen ohjelmistopalvelu sisältäen raportoinnin, ennustamisen, johtoryhmätyöskentelyn, strategisen johtamisen ja toimintaympäristön seurannan. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee johtamisen tueksi ohjelmistolta.

member
Allteq

Allteq-toiminnanohjausjarjestelmä on liiketoiminnan apuna tehostamassa erityisesti liikkuvaa työtä tekeviä yrityksiä esimerkiksi kiinteistö- ja kodinkonehuoltoaloilla.

member
Applirent TK   

Applirent Oy tarjoaa toimialakohtaisia toiminnanohjausjärjestelmiä vuokrauksen ja erilaisten kalustonhallinnan sekä työkaluseurannan tarpeisiin. Applirent TK järjestelmästä on integraatio sekä Procountoriin että Tikoniin.

member
Assetti

Assetti tarjoaa kiinteistösijoitusalan ammattilaisille kiinteistövarallisuuden, vuokralaissuhteiden ja kiinteistöraportoinnin hallintaan modernin työkalun. Pilvipalvelussa sijoittaja saa hajallaan olevan datan yhteen sovellukseen, joka toimii budjetoinnista vuokrauksen tukeen sekä rahastohallintaan.

member
BI Book

BI Book -raportointityökalu tuo lisää syvyyttä raportointiin. BI Book tuottaa merkityksellistä ja visuaalisesti selkeää talousdatan raportointia reaaliaikaisesti. Työkalu mahdollistaa myös raporttien jakamisen ja hallinnoinnin vaivattomasti erilaisin käyttäjäoikeuksin.

member
Calqulate

Calqulate on ainutlaatuinen raportointiohjelmisto kasvuyrityksille. Calqulate automatisoi SaaS-metriikan, KPI-lukujen ja kassaennusteen rakentamisen Procountorin asiakas- ja myyntilaskudatasta.

member
CRM-service

CRM-service on laadukas, joustava ja helppokäyttöinen asiakkuudenhallintajärjestelmä. CRM-servicellä voi hallita kaikkia asiakkaan kontaktointipisteitä myyntiputken hallinnan, helpdesk-ominaisuuksien, laskutuksen, viestintätyökalujen sekä monien muiden ominaisuuksien avulla.

member
Deltabit Gatekeeper

Deltabit työajanseurantajärjestelmällä voi hoitaa työajanseurannan helposti. Kirjaukset saa tehtyä Deltabitin kotimaisilla leimauspäätteillä tai internet-selaimen kautta mobiilisti. Deltabit on yhteensopiva sekä Procountor että Tikon ohjelmistojen kanssa.

member
Diffo

Diffolla aitoa tekemistä mallintamalla tuotetaan tarkkoja laskelmia liiketoiminnasta sekä sen kannattavuudesta. Yksinkertaisesti toteutetun talouden mallintamisen avulla yrityksen liiketoiminnan kulmakivet tulevat selkeämmin esille ja ennusteet tulevaisuudesta pohjautuvat aitoon tekemiseen.

member
DomaCare

DomaCare on sosiaali- ja hoitoalan erityistarpeisiin kehitetty asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa tehokkaan laskutuksen automatisoinnin ja laskutusaineiston siirron Procountor ja Tikon järjestelmiin.

member
Easoft   

Easoft on helppokäyttöinen ohjelma, jolla yritys voi tehostaa asennusliiketoimintaansa. Ohjelman avulla voi hoitaa muun muassa tarjouslaskennan ja -hallinnan, resurssoinnin ja kalenteroinnin, projektikohtaisen kateseurannan, työajanseurannan, raportoinnin ja laskutuksen (rajapinta Procountoriin).

member
Fastroi Hilkka

Hilkka™ on tehokas toiminnanohjausjärjestelmä yksityisten palveluntarjoajien ja kuntien kotihoitoon, kotiin annettaviin palveluihin ja asumispalveluihin. Hilkan sopimushallinta- ja laskutusominaisuudet mahdollistavat töiden ja palveluiden laskutusaineiston muodostamisen Procountoriin ja Tikoniin.

member
Fastroi Nappula

Nappula™ on sosiaalihuollon asiakastiedon tallentamiseen ja käsittelemiseen tarkoitettu selainkäyttöinen asiakastietojärjestelmä. Nappulasta saa siirrettyä räätälöityjä asiakaslaskutuksen aineistoja Procountoriin tai Tikoniin.

member
Ferppi

Ferppi on aito selainpohjainen toiminnanohjaus- ja tuotannonsuunnitteluohjelmisto PK-yrityksille. Myyntilaskut ja projektit voidaan integroida API:lla Procountoriin reaaliaikaisesti. Ferppi-yritysohjelmisto soveltuu erityisesti valmistavaan teollisuuteen.

member
Flashnode

Flashnode on integraatiopalveluntarjoaja, joka yhdistää Procountorin lukuisiin muihin ohjelmistoihin kuten verkkokauppoihin, CRM-ratkaisuihin ja kassajärjestelmiin.

member
Hillava

Hillava on moderni ja joustava työkalu kenttätyön hallintaan sekä liiketoiminnan tehostamiseen. Hillavan avulla yritys voi reaaliaikaisesti seurata töiden etenemistä ja laskuttaa valmiit työt nopeasti. Hillavan tavoitteena on karsia papereita ja manuaalisia työvaiheita.

member
HRSuunti Net   

HRSuunti Net on helppokäyttöinen ohjelmisto työvuorosuunnitteluun. Ohjelmisto toimii netissä pilvipalveluna. Työvuorojen, toiveiden, sähköisen ilmoitustaulun lisäksi järjestelmä sisältää tehokkaan töihinkutsujärjestelmän.

member
Jeemly by SKJ®

Jeemly on kassavirtaratkaisu, joka yhdistää kassajärjestelmien, toiminnanohjausjärjestelmien ja verkkokauppajärjestelmien tärkeimmät ominaisuudet yhdeksi helposti hallittavaksi virraksi. Jeemly yhdistyy Procountor-ohjelmistoon halliten myynti- ja kirjanpitoaineiston siirron automaattisesti.

member
Kasperi

Kasperi on kotimainen, helppokäyttöinen ja kattava ratkaisu poistolaskentaan ja käyttöomaisuuden hallintaan. Ohjelmalla voi hoitaa kaikki kotimaisen kirjanpidon ja verotuksen sekä IFRS:n edellyttämät poistot.

member
Kiho  

Kiho Tehtävät on kenttätyön hallintaan suunniteltu ohjelmisto, jonka avulla voi välittää tehtäviä sekä kerätä työn suorittamisesta kertyvää tietoa sähköisesti. Palvelussa luodut myyntilaskut voi siirtää rajapinnan kautta Procountoriin.

member
Lean System

Lean System on toiminnanohjausjärjestelmä joustavuutta ja nopeutta vaativiin ympäristöihin. Sen avulla hoidetaan mm. yrityksen tilaus-toimitusketjuun liittyviä prosesseja. Järjestelmää käyttävät erityisesti verkottuneen teollisuuden, palveluliiketoiminnan ja projektiohjauksen yritykset.

member
Lenio TOP

Lenio TOP on toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla käyttäjä tietää tarkasti mihin työaikaa kuluu, kenen vastuulla tehtävät ovat ja mitä kentällä seuraavaksi tapahtuu. Integraatioiden avulla mm. myyntilaskut ja palkkatiedot siirtyvät vaivattomasti Lenio TOP:sta Procountoriin.

member
Magento

Suosittu verkkokauppa-alusta Magento skaalautuu sekä pienten että isojen verkkokauppojen tarpeisiin. Accountor Finagon yhteistyökumppani Flashnode auttaa asiakkaita integraation rakentamisessa Magento ja Procountor ohjelmistojen välille.

member
Manu Online

Manu Online on erityisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin suunniteltu, pilvipohjainen ERP-järjestelmä. Reaaliaikaisen tarvelaskennan avulla voi suunnitella ja hallita tehokkaasti yrityksen myynnin, oston, valmistuksen, varastot sekä laskutuksen. Procountor -integraatio on toteutettu API:lla.

member
MaraPlan Pro

MaraPlan Pro on työvuorojen suunnitteluun ja työajanseurantaan tarkoitettu selainpohjainen ohjelmisto. Palkkalajitapahtumat voidaan siirtää MaraPlan Prosta palkkaohjelmaan (Procountor tai Tikon) sähköisesti. MaraPlan Pro soveltuu erinomaisesti mm. majoitus- ja ravitsemusalalle sekä kaupan alalle.

member
Muster

Muster-palvelussa voi hallita katsastusliiketoimintaan liittyviä ajanvarauksia, kassatoimintoja, työnohjausta, asiakashallintaa, laadunvalvontaa sekä varsinaisia katsastuksia. Palvelulla voi myös hoitaa laskutuksen, joka on integroitavissa Procountoriin.

member
MyCashflow

MyCashflow on helppokäyttöinen, kotimainen ja täysin ylläpidetty verkkokauppapalvelu, jonka ansiosta asiakkaat voivat keskittyä myynnin kasvattamiseen ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen. MyCashflow soveltuu niin kotimaiseen kuin kansainväliseen verkkokaupankäyntiin.

member
myClub

MyClub on Suomen suosituin ja nopeiten kehittyvä urheiluseurojen jäsenpalvelu. MyClubin avulla seura hallinnoi jäsenrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia ja jäsenviestintää. Procountor-integraatio helpottaa urheiluseuran kirjanpitourakkaa.

member
Nepton   

Nepton on nykyaikainen henkilöstöhallinnan, työajanseurannan ja työvuorosuunnittelun ratkaisu yrityksille ja yhteisöille. Nepton tulkitsee työehtosopimuksen mukaisesti työntekijöiden työajan. Palvelu sisältää myös lomat ja poissaolot sekä projektikohdennuksen. Nepton käyttäjiä on jo lähes 100 000.

member
Odoo

Odoo on PK-yrityksille tarkoitettu avoimen lähdekoodin toiminnanohjauksen ja liiketoimintasovellusten ratkaisu, joka on erittäin joustava ja kustannustehokas.

member
Oscar eCommerce

Oscar eCommerce on suomalainen verkkokauppaohjelmisto, jonka suunnittelussa on huomioitu erityisesti käytön helppous ja nopeus. Accountor Finagon yhteistyökumppani Flashnode auttaa asiakkaita integraation rakentamisessa Oscar eCommerce ja Procountor ohjelmistojen välille.

member
PiiMega® ForestPro

PiiMega® ForestPro on puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetty modulaarinen toiminnanohjausjärjestelmä, johon löytyy integraatio sekä Procountoriin että Tikoniin.

member
PiiMega® TimberPro

PiiMega® TimberPro on sahan ja puunjalostuslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmä.

member
PlanMill ERP

PlanMill on asiantuntijayritysten CRM- ja ERP -järjestelmä. PlanMillissä voi hoitaa myynnin, projektit, tehtävät, matka- ja kululaskut, työajanseurannan, resursoinnin sekä laskutuksen. Yhdistämällä PlanMillin Procountoriin saa vaivattomasti siirrettyä tiedot toiminnanohjauksesta taloushallintoon.

member
Restolution

Restolution on monipuolinen kassajärjestelmä ravintola-alalle. Restolution ja Procountor toimivat yhdessä integraation avulla.

member
riskrate

Riskrate on täysin automaattinen 30-90 päivän kassaennuste kasvuyrittäjälle. Riskrate hyödyntää koneoppimista ja pystyy ennustamaan tarkasti myös tulevaa kassaa, kuten toistuvia ostolaskuja sekä asiakkaan osto- ja maksukäyttäytymistä, yli 30 päivää aiemmin.

member
Ropo – Laskurahoitus

Ropo Capitalin laskusaatavarahoituspalvelu on kustannustehokas, helppokäyttöinen ja nykyaikainen tapa yrityksen kassankierron nopeuttamiseen. Rahoitettavien laskujen valinta tapahtuu suoraan Procountorissa. Palvelu soveltuu niin jatkuvaan kuin satunnaiseen rahoitustarpeeseen yrityksille.

member
Salesforce

Salesforce on kansainvälisesti laajasti käytössä oleva pilvipohjainen asiakkuudenhallintajärjestelmä. Accountor Finagon yhteistyökumppani Flashnode auttaa asiakkaita integraation rakentamisessa Salesforce ja Procountor ohjelmistojen välille.

member
Shopify

Shopify on pilvipohjainen verkkokauppa-alusta. Accountor Finagon yhteistyökumppani Flashnode auttaa asiakkaita integraation rakentamisessa Shopify ja Procountor ohjelmistojen välille.

member
Svea – Laskurahoitus

Svea tarjoaa yrityksille joustavia ja nopeita laskurahoituksen ratkaisuja ja lyhennysvapaan yrityslimiitin. Rahoittamalla laskut Svealla yritys saa rahat myyntisaatavista heti. Svea rahoittaa myös kuluttajalaskuja.

member
Talosofta  

Talosofta on kotimainen rakennus-, saneeraus- ja talotekniikka-alalle suunnattu toiminnanohjausjärjestelmä. Talosoftassa on mm. tarjouslaskenta, asiakirjapohjat, työn kalenterointi, asentajien mobiilinäkymä, rajapinnat taloushallinnon ohjelmiin ja reaaliaikainen kustannusseuranta.

member
Tarmo

Tarmo on liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä, joka soveltuu erityisesti kiinteistöhuollon alalle.

member
Tehden

Tehdenin pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä sisältää kaiken mitä tarvitaan tehokkaaseen liiketoimintaan: kassajärjestelmä, tuote- ja varastonhallinta, asiakasrekisteri, ajanvaraus, laskutus, osto- ja myyntitilausjärjestelmän sekä monipuoliset raportointimahdollisuudet.

member
Tocoman

Tocoman-ohjelmistot on suunnattu rakennusalalle. Tocoman Kustannusraportoinnilla voi valvoa reaaliaikaisesti rakennushankkeen kustannuksia ja tuottoja sekä tehdä kustannusennusteita ja hankkeen talousraportteja. Tocomanin Kustannusraportoinnin voi integroida Procountoriin.

member
TuloPOS

TuloPOS on kassajärjestelmä ravintola-alan yrityksille. Ohjelmisto on helppokäyttöinen ja luotu vastaamaan ravintolan työntekijöiden tarpeisiin.

member
TuntiVelho

TuntiVelho on työajanseurantaan ja työaikakirjanpitoon tarkoitettu ohjelmisto, jonka avulla voi toimittaa palkkalajitapahtumat siirtotiedostolla Tikoniin tai Procountoriin palkanlaskentaa varten. TuntiVelho on yksinkertaisempi versio TyövuoroVelhosta tilanteisiin, joissa ei tarvita TES-tulkintaa.

member
TyövuoroVelho

TyövuoroVelho on työvuorojen suunnitteluun ja työajanseurantaan tarkoitettu selainpohjainen ohjelmisto. Palkkalajitapahtumat voidaan siirtää TyövuoroVelhosta palkkaohjelmaan (Procountor tai Tikon) helposti siirtotiedoston avulla. TyövuoroVelho soveltuu eri toimialoille.

member
Unes Isännöinti

UNES Isännöinti on tehokas ja helppokäyttöinen ohjelmisto isännöinti- ja vuokrakantotehtäviin. Ohjelma tekee valitun kuukauden vuokrankannosta yhteenvedon, joka voidaan viedä siirtotiedoston avulla Procountor ja Tikon ohjelmistoihin kirjanpitoa varten.

member
Urakointi+

Urakointi+ on järjestelmä urakoitsijalle. Keskiössä ovat projektit, niiden hallinta ja reaaliaikainen seuranta (edistymisen seuranta sekä taloudellinen seuranta/kate) koko projektin elinkaaren ajan. Urakointi+ integroituu Procountoriin API-rajapinnan kautta.

member
ViidakkoStore

ViidakkoStore on kotimainen verkkokauppaohjelmisto pienille ja suurille kauppiaille. Accountor Finagon yhteistyökumppani Flashnode auttaa asiakkaita integraation rakentamisessa ViidakkoStore ja Procountor ohjelmistojen välille.

member
Vilkas

Vilkas verkkokauppapalveluita vuodesta 1998. Ratkaisut pienille yrityksille suunnatuista helppokäyttöisistä verkkokaupoista laajempiin ja monipuolisempiin asiakaskohtaisesti räätälöityihin projekteihin. Procountor integraatio huolehtii tilaus- ja tuotetietojen päivityksistä järjestelmien välillä.

member
Visma Movenium

Visma Movenium tarjoaa ratkaisun niin urakoitsijan työajanhallintaan kuin laajemmin pääurakoitsijan tarpeisiin. Ratkaisu pitää sisällään mm. työajanseurannan, kulunseurannan, verottajaraportoinnin, perehdytykset, TR- ja MVR-mittarit sekä työmaapäiväkirjan.

member
WooCommerce

WooCommerce kuuluu maailman käytetyimpiin verkkokauppa-alustoihin. Se on myös yhteensopiva useiden eri ohjelmistojen kanssa. Accountor Finagon yhteistyökumppani Flashnode auttaa asiakkaita integraation rakentamisessa WooCommerce ja Procountor ohjelmistojen välille.

member
Youredi  

Youredi on integraatiopalveluntarjoaja, joka rakentaa räätälöityjä integraatioita Procountorin ja muiden ohjelmistojen välille.

integrator
Alpha Manager

Alpha Manager on toiminnanohjauksen kokonaisjärjestelmä elintarvikealalle. Järjestelmässä on valmiit sähköiset tilaus-, toimitus-, ja laskusanomien rajapinnat suomalaisiin kauppa- ja HoReCa-ketjuihin. Alpha Managerista saa valmiin siirtotiedoston, jolla myyntilaskut siirretään Procountoriin.

integrator
Asio Tilavaraus 

Asio Tilavarausohjelmistolla varataan ja hallinnoidaan tiloja, resursseja ja palveluita. Varauspalvelut tuotetaan asiakkaiden omille kotisivuille. Varauslaskutus ja varausten verkkomaksut saadaan siirrettyä yhteysohjelmalla + rajapinnalla Procountoriin ja Tikoniin laskutusta ja kirjanpitoa varten.

integrator
AutoFutur

AutoFutur on toiminnanohjausjärjestelmä autovaraosaliikkeille ja korjaamoille. AutoFutur ohjelmisto on käytössä yli 1800 ajoneuvoalan yrityksessä. AutoFutur ja Procountor ohjelmistojen välillä on rajapinta, jonka avulla AutoFuturista voidaan siirtää myyntilaskuja automaattisesti Procountoriin.

integrator
Bonsait

Bonsait on joustava ja luotettava ratkaisu, joka toimii kokonaisvaltaisena työkaluna verkkojulkaisuun. Bonsait sisältää työkalut, joilla voi ylläpitää www-sivustoja sekä toteuttaa markkinointiviestintää. Bonsait verkkokauppa toimii Procountorin kanssa yhteensopivasti API-integraation avulla.

integrator
C9000

C9000 on valmistavan teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmä. C9000 on integroitavissa sekä Procountoriin että Tikoniin. C9000 soveltuu tilausohjautuvan, omia tuotteita valmistavan ja alihankintaa harjoittavan yrityksen tarpeisiin esimerkiksi metalli-, muovi- ja suunnitteluteollisuuden toimialoille.

integrator
CSI-ohjelmistot

CSI-ohjelmistot on suunniteltu asianajotoimistoille ja asiantuntijaorganisaatioille. Ohjelmistoilla onnistuu muun muassa toimeksiantojen hallinta, hinnoittelu, tehtävien koordinointi, laskutus ja raportointi. CSI LakiMies, CSI Lawyer ja CSI Professional ovat kaikki integroitavissa Procountoriin.

integrator
FabricAI

FabricAIn avulla ostolaskujen tiliöintiaika putoaa minuuteista muutamaan sekuntiin. Tekoäly tiliöi ostolaskut automaattisesti ja kirjanpitäjä hyväksyy tiliöintiehdotukset. Hyväksynnän jälkeen laskut palautetaan Procountoriin. FabricAIn avulla kirjanpitäjä pystyy tiliöimään n.3000 kuluriviä tunnissa.

integrator
FloMembers

Helppokäyttöisellä FloMembers-rekisterillä jäsenasiat pysyvät hallinnassa. Yksi selkeä vuosimaksu. FloMembersin avulla hoituu niin laskutus, tapahtumailmoittautumiset kuin viestintäkin. Rekisteriä käyttää noin 700 erilaista järjestöä. FloMembers ja Procountor toimivat yhdessä API-rajapinnan avulla.

integrator
Gemilo

Gemilo on asiantuntijayritysten toiminnanohjausjärjestelmä helppokäyttöisellä työtuntien seuranta- ja laskutustyökalulla. Gemilo CRM sisältää lisäksi tarjoustyökalun. Myyntilaskut siirtyvät automaattisesti Procountoriin API-integraatiolla ja tuoteryhmät, tuotteet, asiakkaat Procountorista Gemiloon.

integrator
Jobi

Jobi työnohjaussovellus® kulkee tekijöiden taskussa. Jobiin saa merkittyä nopeasti talteen työtunnit, materiaalit ja kilometrit. Jobissa hallitaan projekteja ja jaetaan tehtäviä. Laskut tehdään parilla klikkauksella ja ne siirretään Procountoriin automaattisesti.

integrator
KoneFutur

KoneFutur on toiminnanohjausjärjestelmä, joka soveltuu erityisesti pienkone-, maatalouskone- ja raskaan kaluston yrityksille. KoneFuturilla voi hallinnoida varaosia, uusien laitteiden ja vaihtokoneiden myyntiä ja huoltotoimintaa. Myyntilaskut siirtyvät Procountoriin rajapinnan avulla.

integrator
QuickBI

QuickBI tarjoaa mahdollisuuden yhdistää data useista eri lähteistä monipuoliseen tietovarastoon, josta data voidaan viedä raportoinnin käyttöön mihin tahansa BI-ohjelmistoon.

integrator
Tabella

Tabella Business Tools on kotimainen suunnitteluun, raportointiin ja sisäiseen laskentaan valmistettu järjestelmä. Tabella on suunnattu yrityksille, yhdistyksille ja järjestöille, joilla Excel ei riitä tai kata tarpeita, aina kansainvälisiin konserneihin asti.

integrator
Tribuni

Toiminnanohjausjärjestelmä erityisesti huoltoliikkeille sekä keikkatyötä ja tarkastustoimintaa tekevile yrityksille. Sisältää mm. asiakashallinnan, töiden kirjauksen ja hallinnan, myynnin hallinnan, laskutuksen, kassamyynnin, työajanseurannan, rajapintaintegraatioita taloushallinnon järjestelmiin.

integrator
Ubicbot Ostolaskurobotti

Ubicbot ostolaskurobotti hyväksyy ja maksaa määritellyt ostolaskut Procountorissa automaattisesti. Ostolaskujen manuaalinen käsittely on aikaa vievää rutiinityötä. Ubicbot voi hoitaa toistuvien laskujen käsittelyn puolestasi. Tehosta liiketoimintaasi ja keskity tuottavampaan tekemiseen.

integrator
Winpos MegaStore®

Winpos tarjoaa kokonaisvaltaiset kassaratkaisut useille toimialoille. Modulaarinen kassajärjestelmä mukautuu eri tarpeisiin. Winposista on toteutettu kaksi automaattisiirtoliittymää Procountoriin (kirjanpitoaineiston ja myyntilaskujen liittymä). Winpos on integroitavissa myös Tikoniin.