Ajantieto Oy

”Järjestelmästä saatavien reaaliaikaisten raporttien avulla saimme uusia mahdollisuuksia talouden suunnitteluun.” Ajantieto Oy

Ajantieto on luotettava, vakiintunut ja vakavarainen taloushallinnon täydennyskouluttaja, jonka koulutustoiminta on painottunut alaa koskevien ajankohtaisten lainsäädäntömuutosten käytäntöön soveltamiseen sekä taloushallinnon ammatillisia valmiuksia ylläpitävään koulutukseen. Järjestämme sekä avoimia että yrityskohtaisia koulutustilaisuuksia, joiden tavoitteena on taloushallinnon eri tehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien ajan tasalla pitäminen. Ajantiedon kurssitarjonta on ajankohtaista ja käytännönläheistä ja tavoitteena on tarjota mahdollisuus nopeaan ja tehokkaaseen tiedon hankintaan ja ammatillisten valmiuksien ylläpitoon sekä tukea taloushallintoa koskevien muutosten soveltamista käytäntöön.

Otimme Procountorin käyttöön kesällä 2002. Siirtyminen uuteen järjestelmään kävi jouhevasti, sillä Procountorin käyttöönotto oli nopea ja rinnakkaiskäyttö edellisen järjestelmän kanssa jäi odotettua lyhyemmäksi. Kävimme tässä vaiheessa läpi myös taloushallinnon prosessejamme, sillä olimme kasvaneet aiemmista toimintatavoista ulos. Siirryimme samalla malliin, jossa koko taloushallinto hoidetaan talon sisällä ilman tilitoimiston apua.

Procountor on ollut meille hyvä ratkaisu, sillä se mahdollistaa työn mistä vain ja milloin vain. Meillä on toimipisteitä Helsingissä, Turussa ja Porissa. Koska Procountor toimii internetin kautta, pääsemme ajantasaiseen tietoon käsiksi mistä vain ja milloin vain. Samalla myös huomasimme, että saamamme raportit suoraan järjestelmästä vastasivat enemmän nykytilannetta, sillä luvut ovat aina täysin reaaliaikaisia. Niiden avulla saimme talouden suunnitteluunkin uusia mahdollisuuksia. Raportteja pystyy kaiken lisäksi ottamaan kuka tahansa, jolle on valtuutettu oikeudet.

Jo vuonna 2002 puhuttiin paljon mm. sähköisestä kirjanpidosta ja verkkolaskutuksesta. Jokunen asiakkaamme pyysi laskuja sähköisinä, joten imagon ja palvelutasomme kannalta oli hienoa, kun Procountorissa tuli nämä mahdollisuudet ilman erillistyötä. Kun teimme yhden sopimuksen Procountorin kanssa ja faxasimme pankkiimme yhden lomakkeen, niin paketti oli valmis. Meidän ei siis tarvinnut erikseen sopia linkityksestä pankin ja kirjanpito-ohjelmiston välillä eikä tarvinnut solmia erillisiä sähköisen laskutuksen sopimuksia. Tämä oli myös kustannusten takia hyvä asia, sillä muita ohjelmistoinvestointeja ei tarvittu.

Otimme samanaikaisesti käyttöön Asio-Data Oy:n tarjoaman kurssivarausjärjestelmän, jolla hoidamme operatiivista liiketoimeamme aina laskutukseen asti. Teetimme Procountorin ja tämän ohjelmiston välille automaattisen laskutusaineiston siirto-ominaisuuden, jolla saamme kaikki laskut siirtymään asiakkaalle asti vain muutamaa nappia painamalla. Tämän ominaisuuden teettäminen oli yllättävän helppo (ja edullinen) juttu, sillä tähän oli Procountorissa olemassa valmiudet.

Meidän ei tarvitse enää ottaa varmuuskopioita kirjanpitoaineistostamme, sillä se hoituu automaattisesti Procountorin toimesta. Lisäksi on hyvä, että meidän ei tarvitse kaivaa eri lähteistä vuosittain vaihtuvia kirjanpidon parametreja (kuten. päivärahat, palkkojen TYEL-prosentteja jne), vaan ne ilmestyvät vuoden vaihteessa järjestelmään. Automaattisten versio-päivitysten ansiosta meillä on aina tuorein versio Procountorista käytössä – tekemättä mitään. Procountorissa on myös sähköinen arkisto, josta löytää kaiken tallennetun tiedon nopeasti.

Rupesimme vuoden 2004 aikana seuraamaan taloutta tiettyjen kustannuspaikkojen avulla. Procountorissa oli hyvät valmiudet meidän vaatimusten täyttämiseen ja nyt saamme ajantasaisia raportteja myös kustannuspaikkalaskennasta. Ilahduttavaa on se, että myös tuolta laskuaineiston siirrosta tuodut laskut kohdistuvat automaattisesti oikeille kustannuspaikoille ilman erillistä käsityötä.

Yritys: Ajantieto Oy Yrityskoulutusinstituutti
Toimiala: Muut koulutusta antavat yksiköt
Henkilöstömäärä: 5-9
Yrityksen verkkosivut:
www.ajantieto.fi

Kokeile Procountoria itse!

Tilaa maksuttomat tutustumistunnukset esittely-ympäristöön. Kokeilu ei sido sinua mihinkään.

Tilaa tutustumistunnukset »

Tai ota yhteyttä myyntiimme