Yksi on pysyvää, verotuksen muutokset

Millaisia muutoksia verotukseen on tulossa vielä kuluvan vuoden aikana? Mitä ensi vuosi 2019 tuo tullessaan? Siirtyykö katse Verohallinnon uuden pääjohtajan myötä aiempaa tiukemmin myös järjestelmiin lakiuudistusten rinnalla? Näitä kysymyksiä avasi verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja Tomi Peltomäki webinaarissamme.

Lähiaikojen muutoksiin lukeutuvat esimerkiksi sairausvakuutusmaksun palautusmenettely, ennakonkanto ja verotuksen joustava valmistuminen. Myös paljon esillä ollut Kansallinen Tulorekisterihanke etenee, ja Tulorekisteri otetaan käyttöön ensi vuoden alusta lähtien. Erityisesti palkanlaskennan kenttää sen tulo uudistaa merkittävästi.