Sujuva toiminnanohjaus lisää kannattavuutta ja kirkastaa tulevaisuuden näkymää

Sujuva laskutus, helppo töiden kirjaaminen, projektien vaivaton seuranta. Tilitoimiston tehokas toiminnanohjaus tehostaa päivittäistä toimintaa, mutta parantaa myös parhaimmillaan kannattavuutta – mikä taas luo hyvät näkymät tulevaisuuteen. Mille kuulostaa?

Kun kaikki asiakkaille tehdyt työt löytyvät samasta paikasta, tulee ne myös laskutettua. Samalla minimoidaan muistinvaraisuus ja hävinneiden post-it-lappujen ja unohtuneiden Exceleiden ynnääminen laskun luonnin hetkellä.

Uusi tilitoimistoille suunnattu palvelumme, Finago Toiminnanohjaus, lanseerattiin marraskuun alun Tilitoimistopäivässä. Finago Toiminnanohjaus sisältää muun muassa sopimustenhallinnan, tunti- ja projektilaskutuksen, tuntikirjauksen, työajanhallinnan sekä integraatiot. Laskutiedot voi siirtää siitä Tikoniin tai Procountoriin.