Kuinka tulorekisteri vaikuttaa Tikon-ohjelmistoon?

Tulorekisteri on pian täällä ja vaikuttaa isosti erityisesti palkkahallinnossa työskentelevien työrytmiin, kun ilmoittamisen tahti muuttuu. Kaikki vuoden 2019 alusta lähtien maksetut palkat ja palkkiot, työkorvaukset sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset ja muut ansiotulot tulee ilmoittaa tulorekisterin sähköiseen tietokantaan maksu- ja maksunsaajakohtaisesti. Ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa. Kustannusten korvaukset täytyy ilmoittaa siitäkin huolimatta, ettei rahapalkkaa makseta.
Kuluvan vuoden aikana Tikoniin tehdään  tulorekisteri-ilmoittamisen vaatimat perustietomuutokset. Lisäksi siihen tuodaan mahdollisuus muodostaa ja lähettää palkkatietoilmoitukset sekä työnantajan erillisilmoitukset suoraan rajapinnan kautta tulorekisteriin. Muutokset julkaistaan vaiheittain kesäkuussa ja marraskuussa.