Finago toiminnanohjaus tilitoimistolle – työvälineet ajansäästämiseen

Tehokkaasti toimivan tilitoimiston kannattaa yhdistää toiminnan johtaminen, myyntityö ja asiakassuhteiden hoitaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarjoamme tähän työkaluksi Finago Toiminnanohjaus -järjestelmän.

Tilitoimiston kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa tehokkaiden prosessien, tiedonhallinnan ja tarkan ajankäytön seurannan avulla. Tehokkaat prosessit jättävät enemmän aikaa asiakastyöskentelyyn turhien työvaiheiden poistuessa.

Ajankäytön seuranta lisää laskutettavien töiden määrää ja auttaa hinnoittelemaan palveluita paremmin. Myös palvelun laadun varmistaminen esimerkiksi sairastapauksista johtuvissa sijaisuustilanteissa on toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta helppoa.

Tarjoamme tilitoimistoille Finago Toiminnanohjaus -järjestelmän, joka toimii pilvipalveluna.

Järjestelmän avulla onnistuvat

 • asiakkuuksien hallinta ja asiakassuhteiden hoito
 • toimeksiantojen suunnittelu
 • palveluprosessin laadunvarmistus
 • tuntikirjaukset
 • ajankäytön hallinta
 • seuranta ja raportointi.

Finago Toiminnanohjaus

Toiminnanohjausjärjestelmä on mahdollista liittää Tikon- tai Procountor-ohjelmistoihin, joihin on tehty valmiit integraatiomallit esimerkiksi laskutietojen siirtoja varten. Lisäksi Finago Toiminnanohjaukseen on valmiiksi määritelty mallit Procountor- ja Tikon-asiakkuuksien hoitoa varten.

Hyödyt tilitoimistolle ja tilitoimiston asiakkaalle

Hyödyt tilitoimiston johdolle

 • tehokkaampi asiakkuuden hallinta
 • apu hinnoitteluun ja resursointiin
 • tieto asiakkaiden kannattavuudesta
 • tehokas laskutustyökalu.

Hyödyt tilitoimiston työntekijälle

 • helppo tuntikirjaustyökalu
 • apu ajanhallintaan
 • helpottaa moninaisten tehtävien muistamista ja sijaistuksia.

Hyödyt tilitoimiston asiakkaalle

 • tasalaatuinen palvelu asiakkuudesta riippumatta
 • ajantasainen ja selkeä laskutus
 • hyvä tiedon kulku tilitoimiston sisällä (mm. sijaistuksissa).

 

Kiinnostuitko? Kysy lisää »

Ilmoittaudu Finago Toiminnanohjaus -webinaariin

Tule kuulemaan, miten Finago Toiminnanohjauksen avulla saat järjestettyä asiakkuuksien hallinnan, hinnoittelun ja resursoinnin sekä saat arvokasta tietoa asiakaskannattavuuksista. Kuulet myös miten ohjelma auttaa tilitoimiston työntekijöitä arjessa sekä tarjoaa helpon tuntikirjaustyökalun ja apua ajanhallintaan ja helpotusta töiden seurantaan.

Päivämäärä Kellonaika Ilmoittaudu webinaariin
ti 19.03.2019 10-11 Ilmoittaudu »
ti 09.04.2019 10-11 Ilmoittaudu »
ti 23.04.2019 10-11 Ilmoittaudu »
ti 07.05.2019 10-11 Ilmoittaudu »
ti 21.05.2019 10-11 Ilmoittaudu »
ti 04.06.2019 10-11 Ilmoittaudu »