Finago Toiminnanohjaus tilitoimistolle – työvälineet ajan säästämiseen

Tehokkaasti toimivan tilitoimiston kannattaa yhdistää toiminnan johtaminen, myyntityö ja asiakassuhteiden hoitaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarjoamme tähän työkaluksi Finago Toiminnanohjaus -järjestelmän.

Katso Finago Toiminnanohjaus -esitys

Tule kuulemaan, miten Finago Toiminnanohjauksen avulla saat järjestettyä asiakkuuksien hallinnan, hinnoittelun ja resursoinnin sekä saat arvokasta tietoa asiakaskannattavuuksista. Kuulet myös miten ohjelma auttaa tilitoimiston työntekijöitä arjessa sekä tarjoaa helpon tuntikirjaustyökalun ja apua ajanhallintaan ja helpotusta töiden seurantaan.
Katso esitys »

Tilitoimiston kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa tehokkaiden prosessien, tiedonhallinnan ja tarkan ajankäytön seurannan avulla. Tehokkaat prosessit jättävät enemmän aikaa asiakastyöskentelyyn turhien työvaiheiden poistuessa.

Ajankäytön seuranta lisää laskutettavien töiden määrää ja auttaa hinnoittelemaan palveluita paremmin. Myös palvelun laadun varmistaminen esimerkiksi sairastapauksista johtuvissa sijaisuustilanteissa on toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta helppoa.

Finago Toiminnanohjaus toimii pilvipalveluna ja on suunniteltu erityisesti tilitoimistoja ajatellen.

Järjestelmän avulla onnistuvat

 • Asiakkuuksien hallinta ja asiakassuhteiden hoito
 • Toimeksiantojen suunnittelu
 • Palveluprosessin laadunvarmistus
 • Tuntikirjaukset
 • Ajankäytön hallinta
 • Seuranta ja raportointi

Finago Toiminnanohjaus

Toiminnanohjausjärjestelmä on mahdollista liittää Procountor-ohjelmistoon, johon on tehty valmiit integraatiomallit esimerkiksi laskutietojen siirtoja varten. Lisäksi Finago Toiminnanohjaukseen on valmiiksi määritelty mallit Procountor-asiakkuuksien hoitoa varten.

Katso esitys »

Hyödyt tilitoimistolle ja tilitoimiston asiakkaalle

Hyödyt tilitoimiston johdolle

 • tehokkaampi asiakkuuden hallinta
 • apu hinnoitteluun ja resursointiin
 • tieto asiakkaiden kannattavuudesta
 • tehokas laskutustyökalu.

Hyödyt tilitoimiston työntekijälle

 • helppo tuntikirjaustyökalu
 • apu ajanhallintaan
 • helpottaa moninaisten tehtävien muistamista ja sijaistuksia.

Hyödyt tilitoimiston asiakkaalle

 • tasalaatuinen palvelu asiakkuudesta riippumatta
 • ajantasainen ja selkeä laskutus
 • hyvä tiedon kulku tilitoimiston sisällä (mm. sijaistuksissa).
Katso esitys »

Hinnasto

Finago Toiminnanohjaus -järjestelmän hinnoittelu koostuu

 • starttipaketista (veloitus on kertaluonteinen)
 • kuukausihinnasta (veloitetaan käyttäjämäärän mukaan).

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Avausmaksut: tilitoimiston starttipaketit

Tilitoimisto aloittaa Finago Toiminnanohjauksen käytön starttipaketilla, jonka lisäksi avauksesta ei veloiteta erikseen. Starttipakettiveloitus on kertaluonteinen.

Pika

695€
 • Tilitoimistoympäristön avaus: kyllä
 • Koulutus: 6 tuntia

Teho

1395€
 • Tilitoimistoympäristön avaus: kyllä
 • Koulutus: 12 tuntia

Siirto-startti

395€
 • Tilitoimistoympäristön avaus: kyllä
 • Koulutus: 6 tuntia
 • Siirto-startti on saatavilla, kun tiedot siirretään joko Procountor Arvosta tai Tikon Toiminnanohjauksesta.

Muita avausmaksuja ovat:

 • Tarjoukset ja sopimukset, avaus: 300 €
 • Tarjoukset ja sopimukset, lisävakiopohjat: 300 € / pohja
 • Konsernikäsittely, avaus: 250 € / yritys
 • Palvelun tuotepaketin muutos: 50 € (käyttöönoton jälkeen tehtävät muutokset)

Kuukausimaksut

Finago Toiminnaohjauksessa veloitus on käyttäjäkohtainen. Finago Toiminnanohjauksessa ei ole yritys- eikä tapahtumakohtaisia veloituksia. Yksi tilitoimistokäyttäjä voi kuukausimaksulla hoitaa rajoittamatonta määrää asiakasyrityksiä. Kaikki maksut laskutetaan tilitoimistolta.

1-5 käyttäjää

30 €/käyttäjä

6-15 käyttäjää

25 €/käyttäjä

16-20 käyttäjää

22 €/käyttäjä

21-25 käyttäjää

20 €/käyttäjä

26-40 käyttäjää

18 €/käyttäjä

Yli 40 käyttäjää

Ota yhteyttä Myyntiin

Lisäpalvelut

Finago Toiminnaohjauksen lisäpalveluista veloitetaan kuukausittain käytön mukaan seuraavasti:

 • Asiakkaan sähköinen tunnistaminen: 1€/tapahtuma

Lähetysmaksyt

Kuukausimaksujen lisäksi käytöstä veloitetaan lähetysmaksuja, mikäli laskuja lähetetään Procountorin kautta. Verkkolaskujen lähetys edellyttävät, että Procountorin sähköiset laskuyhteydet ovat avattu.

Lähetysmaksut veloitetaan Procountorin hinnastojen mukaisesti.

Muut palvelut ja maksut

 • Asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostitse: veloitukseton
 • Tekninen ylläpito, varmistukset ja versiopäivitykset: veloitukseton
 • Asiakaskohtainen koulutus/konsultointi: 150 €/h *
 • Erikseen tilatut ylläpito-, asiantuntija- ja ohjelmistokehitystyöt: 150 €/h
 • Kooste yrityksen tiedoista muistitikulle: 500 €/kpl
 • Huomautuskulu maksamattomasta Accountor Finago / Tikon -laskusta: 8 €/kpl

* Asiakkaan tiloissa tapahtuvista koulutuksissa lisätään matka-aika 80 €/h ja matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Finago Toiminnanohjaus -esittely tilitoimistoille

Finago Toiminnanohjaus -ohjelmistoesittely

Finago Toiminnanohjaus –työkalu kattaa mm. sopimustenhallinnan, tunti- ja projektilaskutuksen, tuntikirjauksen, työajanhallinnan sekä integraatiot. Tutustu siihen tallenteen muodossa!

Lataa ohjelmistoesittely