Finago toiminnanohjaus tilitoimistolle – työvälineet ajan säästämiseen

Tehokkaasti toimivan tilitoimiston kannattaa yhdistää toiminnan johtaminen, myyntityö ja asiakassuhteiden hoitaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarjoamme tähän työkaluksi Finago Toiminnanohjaus -järjestelmän.

Tilaa Finago Toiminnanohjaus -esittely

Tule kuulemaan, miten Finago Toiminnanohjauksen avulla saat järjestettyä asiakkuuksien hallinnan, hinnoittelun ja resursoinnin sekä saat arvokasta tietoa asiakaskannattavuuksista. Kuulet myös miten ohjelma auttaa tilitoimiston työntekijöitä arjessa sekä tarjoaa helpon tuntikirjaustyökalun ja apua ajanhallintaan ja helpotusta töiden seurantaan.
Tilaa yksityinen esittely »

Tilitoimiston kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa tehokkaiden prosessien, tiedonhallinnan ja tarkan ajankäytön seurannan avulla. Tehokkaat prosessit jättävät enemmän aikaa asiakastyöskentelyyn turhien työvaiheiden poistuessa.

Ajankäytön seuranta lisää laskutettavien töiden määrää ja auttaa hinnoittelemaan palveluita paremmin. Myös palvelun laadun varmistaminen esimerkiksi sairastapauksista johtuvissa sijaisuustilanteissa on toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta helppoa.

Finago Toiminnanohjaus toimii pilvipalveluna ja on suunniteltu erityisesti tilitoimistoja ajatellen.

Järjestelmän avulla onnistuvat

 • Asiakkuuksien hallinta ja asiakassuhteiden hoito
 • Toimeksiantojen suunnittelu
 • Palveluprosessin laadunvarmistus
 • Tuntikirjaukset
 • Ajankäytön hallinta
 • Seuranta ja raportointi

Finago Toiminnanohjaus

Toiminnanohjausjärjestelmä on mahdollista liittää Tikon- tai Procountor-ohjelmistoihin, joihin on tehty valmiit integraatiomallit esimerkiksi laskutietojen siirtoja varten. Lisäksi Finago Toiminnanohjaukseen on valmiiksi määritelty mallit Procountor- ja Tikon-asiakkuuksien hoitoa varten.

Hyödyt tilitoimistolle ja tilitoimiston asiakkaalle

Hyödyt tilitoimiston johdolle

 • tehokkaampi asiakkuuden hallinta
 • apu hinnoitteluun ja resursointiin
 • tieto asiakkaiden kannattavuudesta
 • tehokas laskutustyökalu.

Hyödyt tilitoimiston työntekijälle

 • helppo tuntikirjaustyökalu
 • apu ajanhallintaan
 • helpottaa moninaisten tehtävien muistamista ja sijaistuksia.

Hyödyt tilitoimiston asiakkaalle

 • tasalaatuinen palvelu asiakkuudesta riippumatta
 • ajantasainen ja selkeä laskutus
 • hyvä tiedon kulku tilitoimiston sisällä (mm. sijaistuksissa).

 

Tilaa Finago Toiminnanohjaus -esittely

Tietojesi käsittely on kuvattu tietosuojaselosteessa.