Verkkolaskutus Procountorilla

Verkkolaskut ovat sähköisesti lähetettäviä laskuja. Verkkolaskutuksessa laskun tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä ja niistä voidaan tuottaa tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttava näkymä. Verkkolaskun vastaanottajia voivat olla sekä yritykset että kuluttajat.

Tutustu Procountoriin »

Mikä on verkkolasku?

Verkkolaskut yrityksille

Verkkolasku on sähköisesti välitettävä lasku. Verkkolaskulain mukaan yritysten välisessä kaupassa osapuolilla on oikeus vaatia lasku sähköisessä muodossa.

Verkkolaskutus tuo yritysten väliseen laskutukseen monia etuja, kun verkkolasku voidaan siirtää automaattisesti laskuttajan tai palveluntarjoajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon- tai muuhun järjestelmään.

Verkkolaskut kuluttajille

Kuluttajalle lähetetty verkkolasku eli e-lasku on kuluttajan valitsemaan palveluun lähetetty verkkolasku, josta on suora yhteys sähköiseen maksamiseen verkkopankissa.

Procountorin verkkolaskutuksen kautta on mahdollista lähettää Finvoice-muotoisia kuluttajaverkkolaskuja eli e-laskuja. E-lasku on kuluttajille tarjottava sähköinen lasku, joka lähetetään asiakkaan verkkopankkiin ja maksetaan verkkopankissa. Kuluttajaverkkolaskuksi kutsutaan kuluttajille suunnattua Finvoice-verkkolaskua.

Verkkolaskutus
säästää aikaa 

Verkkolaskuista hyötyvät sekä vastaanottaja että lähettäjä.

  • Työaikaa säästyy, kun laskun tiedot siirtyvät eri taloushallinnon toimintoihin automaattisesti.
  • Laskun käsittely tehostuu.
  • Rahankierto nopeutuu.
  • Manuaalinen työ poistuu ja virheiden mahdollisuus pienenee.
  • Materiaalikulut vähenevät.
  • Verkkolasku on ekologinen vaihtoehto.
  • Laskutuksen luotettavuus ja virheettömyys kasvavat.
  • Laskujen käsittelykustannukset pienenevät.

Opas: Verkkolaskutuksen hyödyt yritykselle

Lataa ilmainen opas:
Verkkolaskutuksen hyödyt yritykselle

Sähköiset laskut eli verkkolaskut tuovat yrityksille monia etuja verrattuna paperisiin laskuihin!

Lataa opas »

Mikä on verkkolaskutus?

Verkkolaskutuksella eli sähköisellä laskutuksella tarkoitetaan sitä, että laskut kulkevat sähköisessä muodossa. Sähköinen laskutus toimii niin yritysten välisessä kaupassa kuin kuluttajakaupassakin.

Kuluttajaverkkolasku eli e-lasku on kuluttajan valitsemaan palveluun lähetetty verkkolasku, josta pääsee suoran yhteyden avulla maksamaan laskun verkkopankissa. Usein verkkolaskut lähetetään kuluttajille suoraan omaan verkkopankkiin, jossa maksaminen onnistuu näppärästi. 

Yritysten väliseen verkkolaskutukseen sovelletaan verkkolaskulakia, jonka mukaan yrityksillä on oikeus vaatia laskunsa toiselta yritykseltä sähköisessä muodossa.

Miten verkkolaskutus toimii?

Verkkolaskun luominen onnistuu helposti esimerkiksi sähköisen taloushallinnon ohjelmistolla. Laskun vastaanottaja saa laskun omaan ohjelmaansa verkkolaskuoperaattorin välityksellä. Lasku on vastaanottajan päässä helppo maksaa ohjelmassa muutamalla klikkauksella, eikä paperia tarvitse käsitellä kummassakaan päässä.

Verkkolaskutuksen etuja ovat sen turvallisuus ja helppous. Verkkolaskutus on nopeaa ja koska manuaaliset tallennustyövaiheet jäävät pois, myös virheiden mahdollisuus katoaa.

Miten verkkolaskutus toimii? 1. Myyntilasku luodaan. 2. Lasku saapuu lähettäjän verkkolaskuoperaattorille. 3. Operaattori tarkistaa laskun lähetystiedot. 4. Lasku saapuu vastaanottajan verkkolaskuoperaattorille. 5. Operaattori tarkistaa laskun lähetystiedot. 6. Operaattori välittää laskun oikeaan osoitteeseen. 7. Lasku saapuu vastaanottajan ohjelmistoon.

Luotettavuutta Procountorin verkkolaskutusohjelmalla 

Miten ottaa verkkolaskutus käyttöön? 

1. Ota ohjelmisto helposti käyttöösi

Verkkolaskutuksen käyttöönotto onnistuu helposti ottamalla Procountor-ohjelmisto käyttöön.

2. Avaa yhteydet

Procountorin käyttöönoton yhteydessä yritykselle voidaan avata verkkolaskuoperaattori OpusCapitan verkkolaskutunnukset, jotka liitetään Procountoriin.

3. Hyödynnä verkkolaskuissa Finvoice-muotoa

Procountorin verkkolaskutukseen on mahdollista liittää pankkien myöntämät Finvoice-verkkolaskuosoitteet.

4. Lähetä laskusi

Myyntilaskutuksessa verkkolaskujen käyttöönotto onnistuu vaivattomasti: sähköisiä laskuja vastaanottaville asiakkaille haetaan sekä tallennetaan verkkolaskuosoitteet ja myyntilaskun lähetystavaksi valitaan verkkolasku. Tämän jälkeen lasku liitetietoineen lähtee sähköisesti nappia painamalla.

5. Ota käyttöön E-laskujen toiminnot

E-laskuihin liittyvät toiminnot saat käyttöön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: [email protected]. Lisätietoja käyttöönotosta Procountorin ohjekirjasta

Tutustu taloushallinnon ohjelmistoihin etäesittelyssä

Kiinnostuitko? Kokeile Procountoria ilmaiseksi!

Tutustu Procountor-ohjelmistoon ja tilaa maksuttomat tutustumistunnukset esittely-ympäristöön.

Kokeile Procountoria ilmaiseksi »

Tai ota yhteyttä myyntiimme

Sähköiset ostolaskut

Vastaanotettavat sähköiset ostolaskut noudetaan automaattisesti Procountoriin, ja niistä saa haluttaessa myös ilmoituksen sähköpostiin. Laskut menevät automaattisesti ostoreskontraan ja niiden asiatarkastus, hyväksyntä ja maksaminen onnistuvat vaivattomasti suoraan Procountor-ohjelmassa. Myös kirjanpito muodostuu automaattisesti oletustiliöintien perusteella.

Procountor ostolaskut ja laskujen tarkastaminen