Raportointi ja seuranta

Procountor sisältää tarvittavat kirjanpidon raportit sekä laajan valikoiman johdon työtä tukevia taloushallinnon raportointiominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi asiakas- ja tuotekohtaiset raportit, rahaliikenne- ja maksuraportit sekä projektien ja kustannuspaikkakohtaisen seurannan mahdollistavat sisäisen laskennan raportit. Monipuolinen ja ajantasainen raportointi parantaa kuvaa yrityksen taloudellisesta tilasta ja auttaa päätöksenteossa.

Procountor raportoinnin ja seurannan ominaisuudet

 • kirjanpidon perusraportit: päiväkirja, pääkirja, tuloslaskelma ja tase
 • graafiset vertailuraportit taseesta ja tuloslaskelmasta
 • graafinen kassavirtaraportti
 • budjetti
 • kuusi dimensiota sisäistä laskentaa varten
 • myynnin ja asiakasrekisterin raportit
 • ostojen ja toimittajarekisterin raportit
 • palkkojen, matka- ja kululaskujen sekä henkilörekisterin raportit
 • maksuraportit

Finazilla Raportointi ja Budjetointi

Tilaa maksuton livedemo

Finazilla on erikseen ostettavissa oleva raportointi- ja budjetointiohjelmisto. Finazilla on integroitu saumattomasti Procountoriin mahdollistaen talousprosessien tuottaman tiedon hyödyntämisen tehokkaaseen talousjohtamiseen ja päätöksentekoon.

Finazilla -ohjelmistoa suosittelemme erityisesti niille Procountor käyttäjällä, joilla on

 • budjetointitarpeita yksityiskohtaisemmalla tasolla kuin yritystasoinen budjetointi
 • BI raportointia
 • tarve yhdistää raportointi-dataa eri lähteistä yhteen näkymään
 • Konserni-rakenne

Näin Finazilla toimii Procountorin kanssa

Procountor kuvapaketti - Accountor Finago

Kirjanpidon tositteet

Laskut

Finazilla jalostaa Procountorin tuottaman tiedon haluamaasi muotoon

Talousraportointi

Budjetointi & ennustaminen

Business intelligence (BI)

Esitä haluamassasi muodossa

Miten Finazilla eroaa Procountor Raportoinnista?

Budjetointi ja Ennustaminen

Budjetointi ja ennustaminen dimensioittain ja osabudjetteja hyödyntäen ilman Exceliä.
Automatisoitu budjettiseuranta – yhtiöittäin, dimensioittain tai konsernitasolla
Taseen, kassavirran ja rahoituksen budjetointi ja ennustaminen
Rullaava ennustaminen – ennusteet päivittyvät dynaamisesti toteumien perusteella

Raportointi ja Business Intelligence

Vakioraportit + räätälöitävä raportointi: vakioraporttien lisäksi raportteja voi muokata itse ja esittää ne halutussa muodossa
Business Intelligence – tietoa voi yhdistää useista eri tietolähteistä, esimerkiksi Procountorista, toiminnanohjauksesta ja kassajärjestelmästä
Konserniraportointi – konserniyhdistely ja eliminoinnit
Mukautuvat dimensiot – hierarkioita ja matriiseja voi luoda sekä raportoida piilotettuja dimensioita

Lue täältä lisätietoja Finazillasta Procountor-käyttäjille ja tilaa maksuton livedemo!

Tilaa maksuton livedemo