Procountor Junior ehdottaa ja auttaa

Procountor Junior tuo tekoälyn Procountoriin. Junior pystyy käsittelemään suuriakin tietomääriä tehokkaasti, jolloin kirjanpito on yhä reaaliaikaisempaa. Juniorin avulla taloushallinnon laatu nousee.

Procountor Junior tulee saataville kaikkiin Procountor Taloushallinto -versioihin
tulevina kuukausina.

Procountor Juniorin hyödyt »

Näin Junior toimii

 • 1. Ostolasku saapuu Procountoriin

  Junior käy läpi laskun tietosisällön lasku- ja rivitasolla. Junior voi käsitellä sekä Procountoriin saapuneet että käsin luodut ostolaskut.

 • 2. Junior tiliöi laskun

  Juniorin koneoppivat mallit tekevät laskulle tiliöintiehdotukset: tili, alv-status ja alv-vähennys-%. Tiliöintiehdotukset tallennetaan suoraan laskun kirjanpitoriveille.

 • 3. Asiantuntija tarkistaa vain epävarmat tiliöinnit

  Mahdolliset epävarmat tiliöinnit näytetään korostetulla värillä. Asiantuntija viimeistelee laskun tarkastamalla tiliöintiehdotukset ja tallentamalla tiliöinnit.

Mitä hyötyä Procountor Juniorista on yritykselle?

Procountor Juniorin avulla kirjanpito muuttuu yhä reaaliaikaisemmaksi. Kone oppii ihmistä nopeammin ja prosessoi isoja tietomassojakin tehokkaasti, jolloin talousdata on käytettävissä yritysjohdon päätöksenteon tueksi aiempaa reaaliaikaisemmassa muodossa.

 • Tuo reaaliaikaisen taloustiedon päätösten tueksi
 • Valmiina Procountorissa
 • Maksuton kaikille Procountor Taloushallinnon
 • käyttäjille
 • Nopeuttaa ja ajantasaistaa ostolaskujen tiliöintiprosessia

Mitä hyötyä Procountor Juniorista on tilitoimistolle?

Procountor Junior auttaa kirjanpitäjää rutiinityössä. Juniorin avulla ns. tallentamistyön osuus vähenee, ja kirjanpitäjä voi keskittyä yritysasiakkaalle arvoa tuottavaan, mielekkääseen asiantuntijatyöhön. Junior ehdottaa valmiita ratkaisuja, mikä nopeuttaa ammattilaisen päätöksentekoa.

 • Auttaa nostamaan kirjanpidon laatutasoa
 • Valmiina Procountorissa
 • Helppo ottaa käyttöön tai kytkeä pois päältä jopa laskukohtaisesti
 • Maksuton kirjanpitäjän apulainen

Usein kysyttyä Procountor Juniorista

Millaisille yrityksille Procountor Junior sopii?

Oppiakseen Junior tarvitsee riittävästi dataa. Esimerkiksi ostolaskujen tiliöinnissä minimiraja on 50 ostolaskua vuodessa. Junior ei osaa vielä asettaa alv-statusta oikein käänteisen alv:n laskuille, joten kyseiset laskut kannattaa tarkastaa huolellisemmin. Jos rakennusalan yrityksellä on paljon käänteisen alv:n laskuja, voi Juniorin poistaa käytöstä. Muutoin Junior sopii kaikenlaisille yrityksille, toimialasta riippumatta.

Millaisiin tilanteisiin Junior sopii?

Junior pystyy tiliöimään lähes kaikenlaisia ostolaskuja, ja sen avulla päästään suurimmassa osassa yrityksistä eroon oletustiliöintien asettamisesta ja päivittämisestä. Erityisesti Junior helpottaa monirivisten, esimimerkiksi tukkulaskujen käsittelyä, sillä se tiliöi laskun jokaisen rivin erikseen.

Mitä hyötyä Juniorista on kirjanpitäjän työssä?

Juniorin oppiessa kirjanpitäjän rutiininomainen, manuaalinen kirjaustyö vähenee, ja tilalle tulee mielekkäämpää tarkistus- ja tulkintatyötä. Junior on kirjanpitäjän apulainen, joka vapauttaa ammattilaisen aikaa monimutkaisten, asiantuntemusta vaativien ongelmien ratkaisemiseen.

Mitä hyötyjä Juniorista on yritykselle?

Junior käsittelee suuria tietomääriä nopeasti, jolloin yritys pystyy hyödyntämään taloustietoa aiempaa tehokkaammin. Koska tietojen käsittely nopeutuu, yritysjohdolla on käytössään entistä reaaliaikaisempaa talousdataa päätösten pohjaksi.

Viekö Junior kirjanpitäjän työt?

Junior on nimensä mukaisesti oppija, joka ei koskaan pysty korvaamaan ammattilaista. Ihminen näkee asiayhteyksiä, kun taas tekoäly toimii aina sillä kaavalla, jonka se on oppinut. Junior vaatii oppiakseen paitsi dataa, myös ohjaajan, joka sitä opettaa. Junior ei koskaan pääse samaan lopputulokseen kuin ammattilainen, vaan vaatii sen, että kirjanpitäjä seuraa sen työn tuloksia ja opettaa tarvittaessa lisää.

Miten Junior oppii tiliöimään?

Junior analysoi kunkin yrityksen lasku- ja tiliöintihistoriaa viimeisen vuoden ajalta. Junior päivittää koneoppivia mallejaan joka yö, jotta se pystyy tiliöimään laskuja entistä paremmin. Uudet laskut, niiden tiliöinnit sekä kirjanpitäjän tekemät korjaukset ja muut muutokset vaikuttavat kaikki Juniorin oppimismalleihin.

Miksi Junior tekee virheitä?

Aivan kaikkien yritysten tiliöintejä Junior ei osaa kunnolla. Yrityksen tiliöintihistoria voi olla puutteellinen tai epäjohdonmukainen, esimerkiksi muuttuneen tilikartan, jatkuvasti vaihtuvien toimittajien tai vaihtelevien tiliöintikäytäntöjen vuoksi. Myös laskujen vähäinen määrä sekä tilanteet, joissa tiliöintiin tarvittava tieto on vain laskun kuvassa tai Procountorin ulkopuolella, vaikeuttavat tiliöintiä.

Voiko Juniorin kytkeä pois päältä halutessaan?

Kyllä voi. Käyttäjä pystyy säätelemään, haluaako hän hyödyntää Junioria vai ei. Junior on mahdollista laittaa päälle tai kytkeä pois laskukohtaisesti, ympäristökohtaisesti tai toimittajakohtaisesti. Silloin kun Junior on asetettu pois päältä, käytetään normaaliin tapaan oletustiliöintiasetuksia.

Onko Junior tietoturvallinen? Mitä tietoja se käyttää ja miten?

Junior on täysin tietoturvallinen aivan kuten Procountor. Junior toimii Procountorin sisällä eikä se tallenna yrityksen tietoja mihinkään ulkopuolelle. Junior käyttää ainoastaan Procountorissa olevaa yrityksen talousdataa. Juniorissa hyödynnetään Microsoftin Azure-alustaa.

Kuka on vastuussa, jos Junior tekee virheen?

Junior on luotu helpottamaan kirjanpitoa, mutta kirjanpitäjää se ei korvaa. Loppujen lopuksi kirjanpitäjä on aina vastuussa kirjanpidon oikeellisuudesta. Junior vain auttaa tässä työssä.

Milloin voin ottaa Juniorin ostolaskujen tiliöinnin käyttööni?

Juniorin ostolaskujen tiliöinti on kaikkien Procountor Taloushallinto -version käyttäjien käytettävissä. Ainoa rajoitus Juniorin käyttöönottoon on ostolaskujen riittävä määrä. Junioria voi alkaa käyttää, kun ostolaskujen määrä on vähintään 50 vuodessa.

Melkein kaikki saamani ennustukset ovat väärin. Kannattaako minun lopettaa Juniorin käyttö?

Junior oppii jatkuvasti. Junioria kannattaa aluksi käyttää kärsivällisesti, koska se oppii lisää sitä mukaan, kun uusia laskuja tulee ympäristöön ja kun ihminen seuraa ja korjaa sitä aina tarvittaessa. Jos kuitenkin virheiden määrä on suuri ja niitä on jatkuvasti, voi Juniorin poistaa käytöstä joko toimittajakohtaisesti tai kokonaan.

Maksaako Juniorin käyttö?

Junior toimii kiinteästi Procountorissa eikä sen käyttäminen maksa erikseen. Junior sisältyy kaikkiin Procountor Taloushallinto -paketteihin maksutta. Tallennus-versioissa sitä ei voi käyttää.

Näin otat Procountor Juniorin käyttöön

Tähän tulee jonkinlainen lyhyt CTA-teksti.

Ohjeet Juniorin käyttöönottoon

Mikä on Procountor Junior?

Procountor Junior on nimitys Procountorissa valmiina oleville, tekoälyyn pohjautuville ominaisuuksille. Ensimmäiseksi Procountor Junior tulee sujuvoittamaan entisestään ostolaskujen tiliöintiä. Junior on helppo ottaa käyttöön tai kytkeä pois päältä, ja halutessa sitä voi käyttää esimerkiksi laskukohtaisesti siellä, missä tekoälystä on eniten hyötyä.

Procountor Junior tulee saataville kaikkiin Procountor Taloushallinto -versioihin tulevina kuukausina.

Procountor Junior logo - Accountor Finago
 • Valmiina Procountorissa: Procountor Junior tulee olemaan kaikissa Procountor Taloushallinto -versioissa, eikä sitä tarvitse ladata tai ostaa mistään erikseen. Ensimmäiseksi Junior on käytössä ostolaskujen tiliöinnissä, mutta se laajenee tulevaisuudessa myös muualle ohjelmistoon. Juniorin ostolaskujen tiliöinnin käyttö on maksutonta ja käyttöönotto helppoa.
 • Oppii jatkuvasti: Junior on koko ajan kehittyvä, yksiköllisesti oppiva tehokas apuri, joka tarvitsee oppiakseen tietoa. Se käy läpi Procountorin tietosisältöä ja tekee sen perusteella tiliöintiehdotuksia. Se oppii jo tehdyistä tiliöinneistä käymällä läpi laskujen tietoja aina rivitasolle saakka. Kun kirjanpitäjä tekee ehdotuksiin korjauksia, Junior käyttää niitä tiliöinnin opetteluun jatkossa. Mitä enemmän dataa Juniorilla on käytössään, sen paremmin se oppii. Ostolaskuja se tarvitsee vähintään 50 vuodessa oppiakseen niistä tiliöintisääntöjä.
 • Helppo ottaa käyttöön: Procountor Juniorin saa helposti käyttöön suoraan Procountor-ohjelmasta, ja samoin sen voi halutessaan kytkeä pois päältä. Junioria on mahdollista käyttää laskukohtaisesti, ympäristön mukaan tai toimittajakohtaisesti.
 • Apuna ostolaskuissa: Junior tekee tiliöintiehdotuksia. Epävarmat ehdotukset näkyvät riveillä korostetusti, ja niihin kirjanpidon ammattilaisten kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota. Kun kirjanpitäjä korjaa Juniorin tekemiä ehdotuksia, Junior käyttää tietoa tiliöinnin opetteluun jatkossa. Junior ei ole koskaan samanlainen eri yritysten laskuja tiliöidessään, vaan jokaiselle yritykselle luodaan yksilölliset koneoppimismallit kunkin yrityksen tilikarttojen ja laskujen perusteella.

Tähän tulee infograafi

Mitä on tekoäly?

Tekoäly eli AI (Artificial Intelligence) tarkoittaa ohjelmistojen kykyä oppia ja tehdä päätöksiä tavalla, joka jäljittelee inhimillistä päättelyä. Se on koneen kyvykkyyttä kehittyä oppimalla ja kykyä tehdä asioista ilman, että koneen käyttäjä jatkuvasti avustaa tekemisessä.

Lataa ilmainen tekoälyopas

Ota talteen tekoälyn perusteet maksutta!

Lataa opas tästä »