Tulorekisterirajapinnan käyttöönotto Finago Tikonissa

Tulorekisteri-ilmoitukset ja niitä koskevat korjaukset sekä mitätöinnit on mahdollista välittää tulorekisteriin erilaisin välitystavoin. Tikonissa käytössä on tekninen rajapinta, toisin sanoen suora sähköinen integraatio tulorekisteriin. Rajapintaa käyttäessään tietojen ilmoittajan ei tarvitse kirjautua erikseen tulorekisterin asiointipalveluun tai tunnistautua henkilökohtaisesti, kun hän välittää ilmoitusaineistoja tulorekisteriin. Teknisen rajapinnan käyttö edellyttää kuitenkin tulorekisterin varmennepalvelun myöntämän digitaalisen varmenteen  käyttöä, ja tämä varmenne toimii sähköisenä allekirjoituksena. Ennen kuin tulorekisterin teknistä rajapintaa on mahdollista käyttää, täytyy se ottaa käyttöön. Ohjeet käyttöönottoon löytyvät blogistamme.