Procountorin kouluttajaverkoston jäsenyys

Procountorin kouluttajaverkoston tavoitteena on tiivistää yhteistyötä yhteistyökumppanien ja Procountorin välillä sekä tarjota yritysasiakkaille entistäkin enemmän laajempaa sekä parempaa koulutuspalvelua.

Kouluttajaverkostoon kuuluminen on merkki yhteistyökumppanin erittäin laadukkaasta ja laaja-alaisesta taloushallinnon osaamisesta. Finago tarjoaa lisänäkyvyyttä Procountor-kouluttajaverkoston jäsenille omilla verkkosivuillaan olevalla Procountorin kouluttajalistalla, jolta löytyvät kouluttajat sekä heidän yhteystietonsa. Tämä mahdollistaa lisämyynnin niin myytyjen koulutustuntien kuin myös uusien asiakkuuksien kautta.

Finagon kouluttajaverkoston Procountor-kouluttajat voivat tarjota Procountor-koulutusta omien asiakkaidensa lisäksi myös ulkopuolisille asiakkaille. Procountor-koulutusta tarvitsevat asiakkaat löytävät kouluttajaverkostoon kuuluvan kouluttajan Finagon verkkosivujen kautta.

Kouluttajaverkoston kouluttajat sopivat itsenäisesti asiakkaan kanssa koulutuksen ajankohdan, paikan sekä hinnan. Procountor–koulutuksen maksimiveloituksen on oltava Finagon hinnaston mukainen, mikä tällä hetkellä on 150 € / tunti +alv. Veloitus tapahtuu suoraan kouluttajan ja asiakkaan välillä.

Alihankintana Finagolle tehtävien koulutusten kohdalla sovelletaan kouluttajan ja Finagon välillä solmittua alihankintasopimusta.

Kouluttajaverkoston jäsenyys

Kouluttajina voivat toimia partneritilitoimistojen kouluttajat ja muut yhteistyökumppanit, joilla on Procountor-käyttökokemusta. Kouluttajavalmennukseen osallistuvan henkilön tulee olla sertifioitu Procountor-osaaja. Hänen on tullut suorittaa Procountorin sertifiointikoe hyväksytysti vähintään kuukautta ennen valmennukseen osallistumista, jotta hänellä on valmennukseen vaadittava järjestelmäosaaminen.

Kun kouluttaja on osallistunut Procountorin kouluttajavalmennukseen ja allekirjoittanut alihankintasopimuksen Finagon kanssa, julkaisemme hänen tietonsa Finagon kotisivuilla. Kuten Procountorin sertifioidun osaajan titteli, myös kouluttajaverkoston jäsenyys on henkilökohtainen.

Kouluttajaverkoston jäsenyys vaatii aktiivisuutta. Vaadimme jäseniltä koulutuspalautekyselyjen lähettämissä koulutukseen osallistuneille asiakkaille. Lähetettyjen koulutuspalautekyselyjen avulla Finago pystyy seuraamaan verkoston kouluttajien aktiivisuutta ja heidän järjestämiensä koulutusten laatua. Procountorin kouluttajaverkoston jäsenyyden jatkumisen minimivaatimuksena ovat:

  • jäsenen tulee olla pitänyt koulutuksia viimeisen 12 kuukauden aikana
  • koulutuspalautteen tulee olla 80 %:sti 4–5, asteikolla 1–5.

Finagolla on oikeus poistaa kouluttaja Procountorin kouluttajaverkostosta, jos määritellyt ehdot eivät täyty. Kouluttajaverkoston jäsenyyden tuomat etuudet eivät ole enää tämän jälkeen kouluttajan käytettävissä. Finago pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa Procountorin kouluttajaverkoston jäsenyyden kriteereitä.

Haluatko Kouluttajaverkoston jäseneksi?

Ennakkoilmoittaudu kouluttajavalmennukseen tästä »

Kouluttajaverkoston säännöt

Kouluttajaverkoston jäsen (”Jäsen”) edustaa Accountor Finago Oy:tä (”Finago”) sovelluskouluttajana. Jäsen käyttäytyy tämän edustustehtävän mukaisesti toimiessaan asiakkaiden, muiden tilitoimistoimistojen, näiden työntekijöiden sekä heidän työnsä kanssa. Jäsen sitoutuu siihen, että ei sovelluskouluttajan roolissa tee asiakashankintaa oman tai työnantajansa yrityksen nimissä.

Jäsen suhtautuu samalla käytöskoodistolla Procountor-ohjelmistoon, Finagon henkilöstöön ja Finagoon yrityksenä.

Jäsen voi kouluttaa Procountor-ohjelmistoa joko Finagolle alihankintana tai asiakaskonsultointina, joka on sovittu Jäsenen ja asiakkaan välille ilman Finagon myötavaikutusta. On kuitenkin huomattava, että jäsen ei saa tarjota asiakkailleen muita starttipaketteja kuin Pikastartteja, jos heidän tarkoituksenaan on itse järjestää starttipakettiin kuuluvat koulutukset. Mikäli jäsen myy Starttipaketin, johon sisältyy koulutuksia, ei myyjänä toiminut tilitoimisto voi näitä koulutuksia Finagon alihankkijana järjestää.

Alihankinnasta on kyse silloin, kun Finago omasta resurssitilanteestaan johtuen tarvitsee alihankkijan koulutuksen järjestämiseksi. Tällaisissa tilanteissa Finago etsii kouluttajaverkoston jäsenen järjestämään kyseisen koulutuksen. Jäsen ja koulutettava sopivat tämän jälkeen keskenään koulutuksen ajankohdan ja paikan, ellei tästä ole sovittu etukäteen Finagon kautta. Koulutuksen jälkeen jäsen laskuttaa Finagoa sovitun mukaisesti.

Toimiessaan Finagon sovelluskouluttajana jäsenen ei tule tehdä itse vientejä asiakkaan Procountor-ympäristössä. Vientejä ei tule tehdä omilla Procountor-tunnuksilla eikä asiakkaan tunnuksilla.

Jäsen lähettää jokaisen pitämänsä koulutuksen jälkeen kouluttajapalautekyselyn linkin koulutettavalle. Finago toimittaa jäsenelle tämän saaman koulutuspalautteen kohtuullisen ajan jälkeen koulutuksesta.

Jäsen voi laskuttaa koulutukseen varatun tuntimäärän mukaisesti. Valmistautuminen ei kuuluu Finagolta laskutettaviin töihin. Jäsenien tulee tuntiveloitteisissa asiakaskonsultoinneissa noudattaa maksimissaan Finagon hinnoittelua. Alihankintahinnoista on sovittu koulutusverkoston jäsenten ja Finagon kanssa erikseen.

Matkakustannuksista Finago korvaa ne asiakkaan kanssa sovitut matkakustannukset, jotka Finago voi laskuttaa asiakkaalta edelleen. Finagolta laskutettavat matkakustannukset voivat olla maksimissaan Finagon koulutusehtojen suuruiset.

Procountor-koulutus on ohjelmistokoulutusta. Mikäli jäsen antaa kirjanpidon konsultointia, tästä konsultoinnista tulee tehdä erillinen sopimus suoraan koulutettavan kanssa. Kirjanpidon konsultoinnit eivät kuuluu Procountor-kouluttajaverkoston tarjontaan.

Ylläpitääkseen Procountorin ohjelmisto- ja koulutusosaamistaan kouluttajaverkoston jäsenet sitoutuvat säännöllisesti perehtymään Procountorin

  • koulutusmateriaaleihin
  • viikon vinkkeihin
  • ohjelmiston uusiin ominaisuuksiin
  • tiedotteisiin.

Kouluttajaverkoston mittarit

Säilyttääkseen Procountor-kouluttajaverkoston jäsenyyden tulee jäsenen olla pitänyt koulutuksia 12 viimeisen kuukauden aikana. Pidettyjen koulutusten arvosanaksi tulee saada 4 tai 5 (käytettäessä arvosana-asteikkoa 1–5) 80 prosentissa pidetyistä koulutuksista.

Procountor-koulutuksen määritelmä

  • Koulutuksen aiheena on Procountor-ohjelmiston käyttö.
  • Koulutusajankohta on etukäteen sovittu.
  • Koulutuksella on selkeät tavoitteet.
  • Koulutuksen jälkeen asiakkaalle on lähetetty koulutuspalautekysely. Lähetettyjen kyselyiden perusteella mitataan koulutusten laatua. Kerran kuussa jäsen on lähettänyt Finagolle koulutusraportin, jossa kerrotaan koulutuksen sisällöstä.

Accountor Finago Oy pidättää itsellään oikeuden näiden sääntöjen muuttamiseen. Kouluttajaverkoston jäsenille ilmoitetaan mahdollisista muutoksista henkilökohtaisesti.

Kouluttajavalmennus

Haluatko Kouluttajaverkoston jäseneksi?

Ennakkoilmoittaudu kouluttajavalmennukseen tästä »

 

Kouluttajavalmennuksia järjestetään kysynnän mukaan. Ennakkoilmoittautuminen valmennukseen tapahtuu yllä olevan linkin kautta.

Valmennusten osallistujamäärä on 8–12 henkilöä. Ryhmäkoko pidetään suhteellisen pienenä, jotta koulutus voi olla vuorovaikutteinen. Koulutuspäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 17. Koulutukseen sisältyy aamukahvit, lounas ja iltapäiväkahvit. Pääkaupunkiseudulla tapahtuvat valmennuspäivät järjestetään pääsääntöisesti Finagon toimistolla Espoossa, Keilaniementie 1 (Keilalampi-rakennus). Kysynnän mukaan valmennuksia tullaan järjestämään tulevaisuudessa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Procountorin kouluttajavalmennus on käytännönläheinen valmennus, jossa käydään läpi Procountor-koulutuksen rakenne ja sisältö sekä mitä valmisteluja tulee tehdä ennen asiakaskoulutusta. Valmennus ei ole ohjelmistokoulutus, vaan koulutuksessa opitaan esimerkkien, ryhmätöiden ja roolien kautta erilaisten koulutustilanteiden hallintaa. Procountor-ohjelmisto on valmennuksessa merkittävässä osassa, joten Procountorin termistön, logiikan ja toimintojen tulee olla osallistujalle tuttuja. Valmennuksessa käsiteltäviä asioita ovat mm. erilaiset ammattiryhmät ja persoonat asiakkaina sekä miten heille löydetään parhaat  Procountor-ratkaisut, jotka toimivat nyt ja tulevaisuudessakin.