Finagon partneriohjelman eri tasot

Finagon partneriohjelmassa olevat tilitoimistot ovat partneri, hopea, kulta tai platina partnereita. Kuhunkin tasoon liittyy merkittäviä etuja ja vastaavasti kullekin tasolle pääseminen edellyttää tasoon liittyvien edellytyksien täyttämistä.

Partneri

Edut partnereille

 • Oma yhteyshenkilö Finagolla
 • Ohjelmiston jälleenmyyntipalkkio 10 %
 • Koulutusmateriaalien käyttö
 • Yhteistapahtumat (markkinointi/koulutus)
 • -20 % Opinahjon koulutuspaketista
 • Klubi sertifioituneille ja auktorisoituneille käyttäjille

Vaatimukset partnereille

 • Tilitoimistoyhteistyösopimuksen allekirjoittaminen

Hopea

Hopea-partnerit ovat Finagolle tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ne ovat itsenäisiä tilitoimistoja, jotka tarjoavat asiakkailleen omia palveluitaan ja haluavat täydentää palvelutarjontaansa Procountorin tai NetTikon -ohjelmistoilla sekä kehittää sähköisen taloushallinnon osaamistaan.

Finago tarjoaa Hopea-partnereille työkalut ja tuen sähköisen taloushallinnon ratkaisujen tarjoamiseksi asiakkailleen. Hopea-partnereilta ei edellytetä aiempaa kokemusta sähköisestä taloushallinnosta – kiinnostus siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen riittää. Partnerit voivat osaamisensa syventyessä edetä Kulta-partnereiksi.

Edut Hopea-partnereille

 • Kaikki partneri-tason edut
 • Näkyvyys Finagon verkkosivujen tilitoimistohaussa (listaus)
 • Markkinointiohjelma (hopea)
 • -25 % ohjelmistoalennusta omasta käytöstä

Vaatimukset Hopea-partnereille

 • Tilitoimistoyhteistyösopimuksen allekirjoittaminen
 • 5 loppuasiakasta sähköisessä taloushallinnossa

Kulta-partnerit

Kulta-partnerit ovat Finagon aktiivisia yhteistyökumppaneita, joille liiketoiminnassa sähköisen taloushallinnon palveluiden tarjoamisella on keskeinen osa. Kulta-partnerit suosittelevat Procountor- tai NetTikon-ohjelmistoa sähköisestä taloushallinnosta kiinnostuneille asiakkailleen, osaavat hyödyntää ohjelmistoa monipuolisesti ja voivat myös pitää ohjelmistokoulutuksia. Kulta-partnerit ja Finago tekevät myös myynti- ja markkinointiyhteistyötä.

Partnerit etenevät Kulta-partnereiksi hankkimalla Procountor- tai NetTikon-asiakkaita, suorittamalla koulutuksia ja läpäisemällä verkossa tapahtuvan sertifiointikokeen. Kokeessa testataan osaaminen Procountor- tai Tikon+NetTikon -ohjelmiston käyttöönoton suorittamisessa, ohjelmiston eri toimintojen käytössä sekä raporttien asiakaslähtöisessä hyödyntämisessä. Lisäksi testataan yleistä sähköisen taloushallinnon osaamista.

Edut Kulta-partnereille

 • Kaikki Hopea-tason edut
 • Tilitoimiston esittely Finagon sivuilla
 • Markkinointiohjelma (kulta)
 • Maksuttomat koulutuswebinaarit
 • -50 % ohjelmistoalennusta omasta käytöstä

Vaatimukset Kulta-partnereille

 • Tilitoimistoyhteistyösopimuksen allekirjoittaminen
 • 25 loppuasiakasta sähköisessä taloushallinnossa
 • Sertifioituja osaajia vähintään 1

Platina-partnerit

Platina-partnerit ovat tilitoimistokentän edelläkävijöitä, jotka tarjoavat sähköisen taloushallinnon ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä Finagon kanssa. Tilitoimiston omat palvelut ja Finagon tuotteet muodostavat asiakasyritysten liiketoimintaa ja menestymistä tukevan kokonaisuuden. Platina-partnerit hallitsevat Procountor- tai  Tikon+NetTikon -ohjelmiston käytön erinomaisesti, osaavat vetää käyttöönottoprojekteja ja kouluttaa asiakkaitaan ohjelmiston käytössä.

Kulta-partnerit etenevät Platina-partnereiksi syventämällä edelleen Procountor- tai Tikon+NetTikon -osaamistaan sekä suorittamalla auktorisointikokeen. Koe on kaksiosainen siten, että kokeen ensimmäinen osa suoritetaan verkossa ja sen läpäisemisen jälkeen toinen osa suoritetaan henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisessa kokeessa testataan mm. Procountor- tai Tikon+NetTikon -ohjelmiston esittely, raporttien hyödyntäminen ja valmiudet sähköisen taloushallinnon konsultointiin.

Edut Platina-partnereille

 • Kaikki Kulta-tason edut
 • Tilitoimiston laaja esittely Finagon sivuilla
 • Markkinointiohjelma (platina)
 • Maksuttomat koulutuswebinaarit
 • -100 % ohjelmistoalennusta omasta käytöstä

Vaatimukset Platina-partnereille

 • Tilitoimistoyhteistyösopimuksen allekirjoittaminen
 • 100 loppuasiakasta sähköisessä taloushallinnossa
 • Sertifioituja osaajia vähintään 3
 • Auktorisoituja osaajia vähintään 1

Lue lisää sertifioitumisesta